brochure WAT WAT

WAT WAT lanceert coronabrochure op maat van jongeren. 12.000 Sint-Niklase scholieren krijgen een exemplaar van het stadsbestuur

“Mag da nog?!” Het afgelopen jaar stelden jongeren deze vraag ongelofelijk vaak. WAT WAT stelt vast dat jongeren vaak goed geïnformeerd zijn over de maatregelen, maar dat ze wel makkelijk in de war raken door het gedrag van anderen. Wat mag er eigenlijk nog? En wanneer wordt een situatie echt virus-gevaarlijk? Jongereninformatieplatform WAT WAT lanceert de informatiecampagne MAG DA NOG?! Centraal staat een brochure die op jongerenmaat uitlegt hoe je het virus kan vermijden. 333 Vlaamse steden en gemeenten ontvangen vandaag een pakket brochures met de bijhorende oproep om jongeren op maat te blijven informeren, op plekken waar jongeren zijn. Sint-Niklaas bijt de spits af en verspreidt de brochure naar de 12.000 scholieren van de stad.

Social media sharing

Jongeren zijn de oplossing

Jongeren werden in het overlegcomité van afgelopen vrijdag gevraagd om nog even op de tanden te bijten. Voor heel wat van hen beginnen de maatregelen zeer zwaar te wegen. Uiteraard moeten jongeren op de hoogte zijn van de actuele maatregelen. Maar WAT WAT kiest ervoor om actief jongeren te motiveren, want zolang de juiste vaccinatiegraad niet behaald is, moeten ze alternatieven zoeken om elkaar op een veilige manier te zien.

In plaats van te focussen op wat de regels en de beperkingen zijn,wilWATWATde maatregelen vertalen naar de leefwereld van jongeren. WATWATlegtuitwelke activiteiten ervoor zorgen dat we langer met dit virus opgescheept zitten en welk gedrag de verspreidingvertraagt. We inspireren jongeren om binnen de maatregelen elkaar te blijven zien, contact te houden en op een veilige en verantwoorde manier activiteiten te doen. 

Dat doen we op 4 niveaus van activiteiten en bijhorende risico’s: Chill, Chill (maar let op), Risky, Pure Horror.

We maken alle maatregelen, handelingen en gevolgen duidelijk envisueel,waardoor jongeren op een geïnformeerde manierzelfkeuzes kunnen maken. 

 

MAG DA NOG?!

Al deze info bundelt WATWATin de campagne MAG DA NOG?!Een informatiepakket datviadigitale kanaleneneenfysiekebrochure,naar een brede endiverse groep jongerengaat. WATWATkiest er bewust voor om een informatiebrochure uit te brengen omdigitaal moeilijk bereikbare jongerente informeren. HiervoorwilWATWATsamenwerkenmet lokale besturen, jeugdhuizen,jeugdwerkers en jeugdorganisatiesomzoveel mogelijk jongerentebereiken.De brochure is vanaf half februari ook beschikbaar in het Engels, Frans, Arabisch, Turks en Farsi. 

Daarnaast blijft WAT WAT jongeren informeren via het jongereninformatieplatform www.watwat.be, dat in 2020 door 1,2 miljoen jongeren werd bezocht. Naast de brochurezetten we inop een videocampagne,socialmedia-advertentiesensamenwerkingenmetinfluencersen ambassadeurs.  

We lanceren deze brochure in Sint-Niklaas, dé scholierenstad in Vlaanderen waar 12.000 jongeren naar school gaan. De stad ontving onlangs voor de 2e keer het label kind- en jeugdvriendelijke stad en lanceerde in november haar label ‘Jong. Wild. Goud.’ Ze wil kinderen en jongeren koesteren en neemt een voortrekkersrol in kind- en jeugdvriendelijk beleid.

MAG DA NOG?! kwam tot stand door samenwerking met o.a. UGent (werkgroep corona en psychologie), virologen (Laura Cornelissen, Geert Molenberghs en Erika Vlieghe), de Vlaamse Overheid … 

 

WAT WAT 

WATWAT is een jongereninformatiemerkdatjongerentussen 11 en 24 jaarwilinformerenbij moeilijke en spannende momenten.  WATWATis een platform waarmeer dan 70 expertenorganisatiesaan meewerken, zoals Awel, VDAB, Child Focus, Instituut Gezond Leven, enzoverder. Samen willen ze jongeren met 1 merkniet-sturendinformeren, zodat zezelf hun keuzes kunnen maken. Jongeren krijgen informatie en advies en worden naar hulp geleid, als dat nodig is.In 2020 zochten en vondenmeer dan 1.200.000 jongerenop watwat.be een antwoord op hun vraag.

 

WAT WAT wordt gecoördineerd door De Ambrassade, in opdracht van de Vlaamse Overheid. 

 

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen