Werken in Sinaai

Werken dorpskern Sinaai vanaf maandag 12 april

Je bekijkt een gearchiveerde pagina. Het is mogelijk dat deze info niet meer up to date is.
Vanaf maandag 12 april tot midden mei vinden er in de dorpskern van Sinaai werken plaats. Het gaat enerzijds om de heraanleg/vernieuwing van het verkeersplateau op het kruispunt van het Wijnveld en de Hulstbaan en anderzijds de herstelling van loskomende en beschadigde kasseistroken op verschillende plaatsen op en rondom de Dries. Om te vermijden dat de dorpskern door werken in opeenvolgende fasen uiteindelijk voor langere tijd afgesloten zou blijven, hebben wij ervoor gekozen om alle werken gelijktijdig te laten uitvoeren binnen een termijn van zes weken. Plaatselijk verkeer blijft altijd mogelijk.
Social media sharing

Loskomende kasseistroken

De Dries en de omliggende straten werden in 2017 en 2018 volledig heraangelegd tijdens het rioleringsdossier Sinaaidorp. Er waren enkele lokale herstellingen van de voegen tussen de kasseien in april 2019. Deze werken werden volledig volgens de technische voorschriften uitgevoerd en ook met de voorgeschreven materialen. De nodige controles werden uitgevoerd en er werden geen fouten vastgesteld bij de aannemer en de ontwerper.

De uitzetvoegen bleken evenwel niet voldoende bestand tegen de extreme weersomstandigheden van de voorbije jaren. De voegen raakten beschadigd door de hitte en als gevolg daarvan ook een deel van de kasseien. Er is waterinsijpeling ontstaan deze winter, de vrieskoude en de uitzetting van dit insijpelend water heeft voor bijkomende schade gezorgd. Door de verkeersbelasting zijn kasseien losgeraakt en gebarsten.

Beschermd dorpszicht

Samengevat komt het erop neer dat kasseien niet de ideale verharding zijn voor een rijbaan die de hedendaagse verkeersintensiteit op de Dries moet dragen. Maar omwille van het beschermd dorpszicht van de Dries en de richtlijnen van het Agentschap onroerend erfgoed was de enige optie in het riodossier om kasseiverharding aan te leggen. Het stadsbestuur is daarom bereid de herstelling van de kasseistroken nogmaals uit te voeren en dit in opdracht te geven van een gespecialiseerde aannemer.

Planning van de werken

De werken worden uitgevoerd in verschillende fasen. De planning vind je op www.sint-niklaas.be/werkendries.

Verkeerssituatie

Plaatselijk verkeer blijft mogelijk

De werken zullen de nodige hinder met zich meebrengen. De Dries wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. In de dorpskern blijft plaatselijk verkeer evenwel mogelijk, omdat een gedeelte van de rijbaan altijd vrij blijft bij de herstellingen ter hoogte van de Dries. Op de Dries worden twee enkelrichtinglussen toegepast. De Zakstraat en de Hellestraat worden enkel richting.

Wegomlegging voor doorgaand verkeer

Omwille van de werken wordt doorgaand verkeer uit de dorpskern geweerd vanuit de richtingen Duizend Appels, Eksaarde, Puivelde en Lokeren. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N70 naar de westelijke tangent en verder naar de N403 (richting Stekene), in beide rijrichtingen.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen