Bocht Grote Heimelinkstraat - Vlasstraat

Werken voor verkeersveiligere Grote Heimelinkstraat en Vlasstraat vanaf maandag 21 augustus

Je bekijkt een gearchiveerde pagina. Het is mogelijk dat deze info niet meer up to date is.
Vanaf maandag 21 augustus starten er werken in de Grote Heimelinkstraat en de Vlasstraat, waarbij we beide straten veiliger en leefbaarder inrichten.
Social media sharing

Deze infrastructuurwerken staan gepland:

  • Straten beter leesbaar maken door de verschillende zones en functies beter af te bakenen: voetpaden, parkeervakken, fietssuggestiestroken en rijbanen.
  • Aanleg van een verkeersplateau in de bocht op het kruispunt Vlasstraat/Grote Heimelinkstraat en versmalling van het wegprofiel door de aanleg van fietssuggestiestroken en groenelementen.
  • Aanpassingen aan het kruispunt Grote Heimelinkstraat/Raapstraat: verkeersveiligere oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers.

De werken zullen duren tot oktober, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden.

Bereikbaarheid en verkeershinder

Tijdens de werken zijn de Vlasstraat en de Grote Heimelinkstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer leiden we om via de Raapstraat, Singel (R42) en Vijfstraten.

De Entrepotstraat is bereikbaar via de N70, Zonneken, Bellestraat en Callaertstraat. Plaatselijk verkeer kan de Entrepotstraat zo ook weer uitrijden. De Eduard Prissestraat, Gustaaf De Ridderstraat, Rootputstraat, Zwingelstraat, Rootputhof en Repelstraat zijn bereikbaar via de Nieuwe Molenstraat. De Lijnzaadstraat is enkel bereikbaar via Vijfstraten en de Vlasstraat.

In de Vlasstraat en Grote Heimelinkstraat is plaatselijk verkeer mogelijk tot aan de werfzone. Ook tijdens de werkuren van de aannemer is plaatselijk verkeer mogelijk, maar af te raden. Hou rekening met eventueel oponthoud als de aannemer bezig is. Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) kunnen steeds langs de werken.

Tijdens de asfalteringswerken en de uithardingsperiode is de straat niet bereikbaar. De aannemer brengt de bewoners tijdig op de hoogte van de exacte data waarop deze werken zullen uitgevoerd worden.

Meer informatie over het project, het ontwerp en de timing van de werken vindt u op www.sint-niklaas.be/groteheimelinkstraat.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen