Armoedeplan

Social media sharing

Stad & OCMW Sint-Niklaas hebben een lange traditie van armoedebestrijding. In 2014 werd een lokaal armoedeplan opgemaakt, dat in 2017 werd geactualiseerd. Het werd telkens opgemaakt in samenspraak met de verenigingen die deel uitmaken van Polsslag.

De kracht van een armoedebeleid uit zich ook in de constante dialoog met mensen in armoede en de verenigingen die hen vertegenwoordigen. Een armoedeplan legt hiervan de contouren vast en licht de thema’s uit die in de komende jaren aandacht en ondersteuning verdienen.

Armoede is een actueel thema dat over diverse beleidsdomeinen heen aandacht vraagt. Het draagvlak voor een actief en concreet armoedebeleid bij diensten, mandatarissen, organisaties en burgers groeit gestaag. Een armoedeplan vertaalt dit draagvlak en de bezorgdheden rond armoede in concrete acties en zorgt ervoor dat het armoedethema constant op de agenda staat.

Het armoedeplan voor de periode 2020-2025 werd op 27 november 2020 goedgekeurd door de gemeenteraad. Hieronder kan je het plan downloaden en lezen.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen