Begeleidingstraject

Wat zijn kleine werken?

We spreken over kleine werken wanneer het werken zijn die niet vallen onder een totaalrenovatie.

Het gaat dus over maximaal 2 uit te voeren renovatiewerken waarvan de totale kostprijs niet meer dan 30.000 EUR bedraagt en geen omgevingsvergunning of meldingsplicht nodig is.

Kleine werken kunnen gaan om werken die te maken hebben met energie-efficiëntie, de zogenaamde Benovatie-maatregelen (lees alles hierover op de website van Fluvius) als niet-benovatie maatregelen. Het laatste zijn maatregelen die te maken hebben met woningkwaliteit (bijvoorbeeld elektriciteit of vochtproblematiek). Wanneer je enkel werken wil laten uitvoeren die geen Benovatie-maatregelen zijn, wordt de begeleiding voorzien door de Renovatiecoach van stad Sint-Niklaas.

De begeleiding van kleine werken zal altijd verlopen volgens de stappen hieronder:

Opvolggesprek na renovatie advies

Het renovatie advies wordt overlopen door RenoseeC om jouw prioritaire werken te bepalen. 

Deelname-overeenkomst

Tekenen van een deelname-overeenkomst om de begeleiding op te starten.

Opvragen en advies offertes

Offerte worden opgevraagd bij de bouwteams voor de uitvoering van je werken

Uitvoering werken

Na je akkoord over de offertes worden de werken uitgevoerd door een aannemer van een bouwteam.

Opvolggesprek na het renovatie advies

RenoseeC overloopt samen met jou het renovatieadvies dat je kreeg van de renovatieadviseur bij het eerste huisbezoek. In samenspraak met jou zal een prioriteitenlijst van de uit te voeren werken en raming van kosten worden opgemaakt. Naargelang jouw wensen en je financiële mogelijkheden wordt een plan van aanpak opgemaakt.

Deelname overeenkomst

Deelname overeenkomst wordt getekend. Vanaf dit moment laat je je begeleiden bij de uitvoering van de kleine werken door RenoseeC of de Renovatiecoach van stad Sint-Niklaas en ga je akkoord met de manier van werken.

Opvragen en advies offerte

Voor je geplande werken zullen offertes worden opgevraagd bij de geselecteerde bouwteams. Het opvragen van de offertes is altijd gratis voor de bouwheer.

De aannemer van het bouwteam komt ter plaatse en:

  • brengt de noodzakelijke werken in kaart
  • maakt een prijsofferte voor de uit te voeren werken op
  • maakt een planning (timing) van de uit te voeren werken op

Deze offerte wordt uitvoerig toegelicht aan de bouwheer en eventuele onduidelijkheden worden weggewerkt. 

UItvoering van de werken

In deze fase worden de werken uitgevoerd en zal de aannemer van het bouwteam:

  • de werken starten op de vooraf vastgelegde datum
  • afwerken volgens de vastgelegde planning.
  • het vooropgestelde budget bewaken.
  • coördineert de werkzaamheden van zijn uitvoerders en van de onderaannemers onderling.

De kostprijs voor het opmaken van een prijsofferte door een aannemer uit een bouwteam zit inbegrepen in de kostprijs van uitvoering.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen