Berkenboom De Fontein (ervaringsgericht)

Social media sharing
De Fontein groepsmoment
De Fontein kinderen werken in de tuin

Contact

ADRES
Nijverheidsstraat 35
9100 Sint-Niklaas

Ingang kleuters : Gasmeterstraat 28

TELEFOON EN E-MAIL
03 777 05 35
info@defontein.be

DIRECTIE
Terry Van San

SCHOOLUREN
VM: 08.30 tot 12.15 uur
NM: 13.30 tot 15u30 uur

VOOR- EN NABEWAKING
Voorbewaking vanaf 07.00 uur
Nabewaking tot 18.00 uur

WEBSITE
https://www.defontein.be

FACEBOOK
https://www.facebook.com/DeFonteinE.G.O/

Over de school

Wat is ervaringsgericht onderwijs?

De basis van deze vorm van onderwijs is de ervaringsgerichte houding van de leerkracht tegenover de kinderen.
Het doel van E.G.O. is kinderen op te voeden tot geëmancipeerde jonge mensen.

Op deze manier zijn kinderen optimaal voorbereid op het middelbaar onderwijs en nog belangrijker: op het verdere leven.

Betrokkenheid en welbevinden
Betrokkenheid en welbevinden ontstaan als kinderen bezig zijn met dingen die aansluiten bij hun belangstelling en behoefte. De inrichting en organisatie van onze school, klassen, activiteiten,… zijn er steeds op gericht om bij de kinderen een grote mate van betrokkenheid en welbevinden te verkrijgen.

We kunnen de werkwijze van Ervaringsgericht Onderwijs illustreren aan de hand van een vijftal werkwoorden:
VOELEN … DENKEN … WETEN … KIEZEN … DOEN

VOELEN
Eerst en vooral zorgen we ervoor dat er een goede sfeer heerst op school. De relatie tussen de kinderen onderling en tussen kinderen en leerkrachten is belangrijk. “Zich goed voelen” is de basis van alle leren.

Ook tot rust komen in deze drukke tijd is belangrijk. Via relaxatie geven we de kinderen tools om in het latere leven burn-out en depressies te voorkomen. We starten met deze inzichten en ervaringen al van in de kleuterschool.

DENKEN
We proberen elk kind, overeenkomstig zijn mogelijkheden, op een zo hoog mogelijk niveau te brengen.  Door aangepaste taken, werkvormen en organisatievormen hebben leerlingen in De Fontein (weer) meer “leerzin”.

WETEN
Via projectwerk verwerven kinderen kennis op een actieve wijze. De leerlingen bepalen mee de onderwerpen, gaan op stap, onderzoeken, verkennen de wereld en verwerken de informatie op een creatieve wijze. De leerkracht is hier niet de “overbrenger van informatie”, maar “begeleider van een ontdekkingstocht”.

KIEZEN
In het leven moet je leren kiezen. De kinderen in een ervaringsgerichte school worden daar ook dagelijks mee geconfronteerd (bijvoorbeeld: kiezen voor ateliers). In de werking van een school als De Fontein is er ruimte voor eigen keuzes en persoonlijke initiatieven van de leerlingen.

DOEN
De hele organisatie van de school en de klassen is erop gericht om de kinderen uit te nodigen (aan te zetten) tot creatieve actie.

OUDERS
Wij willen een open school zijn. Ouders kunnen steeds bij de directie en de leerkrachten terecht. Op allerlei manieren kunnen ouders, net als hun kinderen:

  • mee-voelen: forum, dagelijkse contacten tijdens het in- of uitloopkwartier,…
  • mee-denken: als lid van het oudercomité, wegwijsouder, bij een oudercontact…
  • mee-kiezen: aanbreng van een projectthema, mensen overtuigen van je bewuste keuze voor onze school
  • mee-weten: in de maandberichten vind je de planning en verslagen van activiteiten, je leest er achtergrondinformatie over ons opvoedingsproject, er zijn info-avonden, brieven,…
  • mee-doen: ateliers (bege)leiden, mee op uitstap, praktische hulp bij feesten.
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen