Berkenboom De Ritsheuvel (natuurschool)

Social media sharing
De Ritsheuvel kinderen bij een bloemenperk
De Ritsheuvel kinderen werken in de tuin

Contact

ADRES
Kemzekestraat 20
9111 Belsele

TELEFOON EN E-MAIL
03 777 05 35
info@deritsheuvel.be

DIRECTIE
Zaman Kris

SCHOOLUREN
VM: 08.25 tot 12.05 uur
NM: 13.30 tot 15.30 uur

VOOR- EN NABEWAKING
Voorbewaking vanaf 07.00 uur
Nabewaking tot 18.30 uur

WEBSITE
https://www.deritsheuvel.be

FACEBOOK
https://www.facebook.com/Ritsheuvel/

 

Over de school

Een gewone katholieke basisschool
Basisschool De Ritsheuvel is een school voor gewoon kleuter- en lager onderwijs. We volgen de leerplannen van het Vrij (Katholiek) Gesubsidieerd Onderwijs. Doorheen de verschillende groepen worden de kinderen begeleid naar het bereiken van de eindtermen. Op het eind van de lagere school worden de leerlingen georiënteerd naar een studierichting in het secundair onderwijs die aansluit bij hun interesses en mogelijkheden.

Een zorgzame basisschool
In de basisschool De Ritsheuvel verloopt het onderwijs vanuit de geest van Sint-Vincentius, patroon van de zuster van Berkenboom. Een kenmerk van deze heilig is dat hij ‘zorg voor de minstbedeelden en zwakken’ als prioriteit stelde. We willen ons onderwijs ook vanuit die geest uitbouwen. Zorg voor alle kinderen. Maar ook zorg voor de mensen die bij ons tewerkgesteld zijn. Zorg impliceert dat we in gesprek met ouders kiezen om de kinderen waarvoor we geen antwoord op de gegeven zorgvragen kunnen bieden, doorverwijzen indien nodig. Zorg betekent differentiëren en begeleiden. Aandacht hebben voor de eigen persoonlijke ontwikkelingsweg van elk kind. Steeds werkend in de zone van de ‘naaste ontwikkeling’.

We inspireren ons onderwijs aan de optimistische visie van Feuerstein en Piaget. Beide ontwikkelingspsychologen die geloven in de mogelijkheden van elk kind. De principes van het Handelingsgericht werken zijn binnen in de school geïntegreerd.

Een natuurschool
Berkenboom De Ritsheuvel staat voor een natuurlijke aanpak. Back – to – basic, groen en gezond, duurzaamheid en ecologie zijn belangrijke waarden. De school biedt onderwijs met een open en verkennende blik. Elk kind, met zijn talenten, staat centraal. Het wordt geprikkeld om op ontdekkingsreis te gaan doorheen zijn eigen kunnen en mogelijkheden. Met een open aanpak in open ruimtes zetten we ieder kind aan tot exploreren en experimenteren. Onze begeleiding stimuleert kinderen tot het zelfstandig maken van keuzes en het aanwakkeren  van ondernemingszin. Samen werken, spelen, creëren, ontdekken en leren vormen de ‘groene’ draad …

We streven naar een grote betrokkenheid van leerlingen, leerkrachten, ouders en andere participanten. Verantwoordelijkheidszin.

Kleur bekennen
Berkenboom De Ritsheuvel maakte een duidelijke keuze voor het concept natuur. Het begrip natuur loopt als een “groene” draad door onze visie. School in de natuur door de binnen en buitenruimtes met elkaar te verbinden. Natuur in de school door de natuur naar binnen te brengen, ermee te werken, het te gebruiken in creaties en ervan te leren.

Onze pedagogiek legt de nadruk op wat kinderen kunnen en zijn en niet op wat ze nog niet kunnen en niet zijn. We vertrouwen erop dat kinderen alles in huis hebben om zichzelf en de wereld te leren kennen. Dit vertrouwen leven we voor en dragen we over op de kinderen.

Verschillen zien we als een rijkdom. Elk kind, ieder mens, moet zich in honderd talen kunnen (leren)uiten. Het is aan ons, de volwassenen, om de kinderen met zo veel mogelijk talen in aanraking te brengen en goed naar hen te luisteren.

Respectvolle communicatie
De leerkrachten hanteren een respectvolle houding naar elkaar en naar de kinderen toe. Zoals in elke leefgemeenschap kan er al eens een conflict optreden. “Sorry” zeggen, elkaar de hand schudden of een knuffel geven vinden wij een belangrijke waarde. Ook hier nemen we de tijd om dingen uit te praten, goed te maken en af te sluiten. De basis, de essentie om tot een fijne samenleving te komen is wederzijds respect. Dit respect trekken we door naar alle contacten met ouders en externen.

We streven naar een hechte relatie, die altijd in het teken staat van de betrokkenheid en het welbevinden van ieder kind. En dit alles gestoeld op de waarden vanuit de Christelijke traditie.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen