Broederschool Driegaaien

Social media sharing
Broederschool Driegaaien speelplaats
Broederschool Driegaaien speelplaats

Contact

ADRES
Driegaaienstraat 8
9100 Sint-Niklaas

TELEFOON EN E-MAIL
03 780 92 12
info@basis3.broeders.be

DIRECTIE
Vereecken Veerle

SCHOOLUREN
VM: 08.25 - 12.05 uur
NM: 13.25 - 15.30 uur
Huiswerkklas (begeleide studie) vanaf 3de leerjaar tot 17.00 uur

VOOR- EN NABEWAKING
Voorbewaking vanaf 07.00 uur op school
Nabewaking tot 18.00 uur op school

WEBSITE
http://www.basis3.broeders.be/

FACEBOOK
https://www.facebook.com/Broeders-Driegaaien-846285678728290/

Over de school

Broederschool Driegaaien is een groene, zorgbrede school met een warm hart voor kinderen, in het hart van de stad. Onze school is vlot en veilig bereikbaar. Onze avontuurlijke schooltuin van 10 are, onze moestuin en schoolboerderij geven onze kinderen dat tikkeltje plattelandsgevoel.

Onze pijlers

SPORTIEF EN GEZOND

 • 2 lestijden lichamelijke opvoeding per week
 • 2-wekelijks zwemmen voor de lagere school
 • Zweminitiatie vanaf de peuterklas
 • Aanbod van middagsport via turnkring Jeroen vanaf de lagere school
 • Implementatie van bodymap ( psychomotorische ontwikkeling) vanaf eerste peuterklas.
 • Sportkamp in augustus ( turnkring Jeroen)
 • 2 keer per jaar ontbijt op school
 • Bosklas in het zesde leerjaar
 • Fruit in de voormiddag
 • Aanbod van sport op woensdagnamiddag vanaf de lagere school

OUDERBETROKKENHEID

 • Oudercomité en schoolraad
 • Spelletjesdagen  met ouders
 • Voorleesmomenten door/met ouders
 • Hulp bij het kleuterzwemmen
 • Verjaardag vieren met ouders en kind in de klas
 • Begeleiding van ouders bij uitstappen
 • Samen verjaardag vieren in de kleuterklas

RESPECT VOOR MENS  EN NATUUR

 • Avontuurlijke schooltuin
 • Moestuinproject
 • Schoolboerderij
 • Klasdoorbrekende Projecten rond ‘goed gevoel’ school
 • Project groene juffers
 • LIFT-project ( project rond sociale vaardigheden in derde kleuterklas)
 • Focus op milieuzorg op school met de MOS- brigade
 • Deelname aan sociale projecten ( music for life, pyamadag, …)

LEREN UIT ERVARING

 • Al spelend leren en ontdekken
 • Focus op zelfredzaamheid vanaf de kleuterklas ( stappenplannen,..)
 • Culturele uitstappen ( toneel, bib,..)
 • Leeruitstappen ( boomgaard- Natuur Historisch museum,..)
 • Bosklas 6de leerjaar
 • Veel kleuterfietsjes aanwezig
 • Verkeersprojecten ( meester op de fiets , helm op fluo top,..)
 • Leren programmeren vanaf de kleuterklas (beebot) tot lagere school (scratch , lego mind storm,…)

STERKE ZORGWERKING

 • Zorgteam ( zorgcoördinator en zorgleerkrachten) met zorgoverlegmomenten
 • Zorg vnl. in de klas
 • Binnenklasdifferentiatie ( werken op maat van het kind)
 • Kangeroewerking voor sterke leerlingen
 • Huiswerkbeleid
 • Aanbod van middagactiviteiten:
  • Leesklas
  • Aanbod van typlessen
  • Spelen in schooltuin
  • Middagsport
 • Leerlingvolgsysteem
 • Klassenraden en oudercontacten
 • Naast puntenrapport ook evaluatie van persoonlijke ontwikkeling ( attitudes)
 • Hanteren van ‘no blame’ methode bij pestproblematiek
 • Organiseren van kindcontacten ( focus o.a. welbevinden)
 • Groene juffers : leerkrachten die werken rond de sociaal –emotionele ontwikkeling bij kinderen
 • gezondheidsbeleid
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen