Cultuurraad

Social media sharing

De cultuurraad is het stedelijk adviesorgaan voor culturele aangelegenheden. Hij heeft als voornaamste doelstelling het organiseren van het overleg tussen het culturele veld en het stadsbestuur en de inspraak van het culturele veld bij het cultuurbeleid.

Hij adviseert het stadsbestuur in alle culturele materies, met uitzondering van sport en jeugd.

De cultuurraad beheert mee het cultuurcentrum en heeft ook vertegenwoordigers in diverse andere advies- en beheerscommissies.

Verenigingen aangesloten bij de cultuurraad komen in aanmerking voor diverse vormen van subsidiëring zoals subsidie jaarwerking (forfaitair of volgens puntensysteem), infrastructuursubsidie, forfaitaire premie voor deelname aan landelijke acties, tussenkomst in lokale gidsbeurten museumbezoek of wandeling.

Nieuwe verenigingen of organisaties kunnen zich kenbaar maken op de dienst cultuur, waar het secretariaat van de cultuurraad is gevestigd.

Contact

Ondersteuning cultuur en vrije tijd

Grote Markt
45
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen