De Droomballon

Social media sharing
De Droomballon speelplaats
De Droomballon

Contact

ADRES
Gyselstraat  35  (naast sporthal De Mispelaer)
9100   Nieuwkerken

TELEFOON EN E-MAIL
03 778 38 90
info@droomballon.be

DIRECTIE
Ellen Heyns, pedagogisch directeur
Ludwig De Meyer, administratief directeur

SCHOOLUREN
VM: 08.30 – 12.10 uur
NM: 13.30 – 15.30 uur
Mogelijkheid tot opvang/studie: 15.30 – 16 uur

VOOR- EN NABEWAKING
Voorbewaking vanaf  07.00 uur
Nabewaking tot  19.00 uur

WEBSITE
www.droomballon.be

FACEBOOK
https://www.facebook.com/groups/83798999656/

Over de school

 

De Droomballon

kenmerken en troeven

*gelegen in deelgemeente

in een schoolstraat.

*pedagogisch project van onze school → zie visualisatie!

levensbeschouwelijke keuze

Alle erkende godsdiensten

en zedenleer

specifieke werking

Kleuters: per geboortejaar

Lager: jaarklassensysteem

2 onthaalklassen anderstalige nieuwkomers

indeling

onderbouw (kleuterschool)

middenbouw (L123)

bovenbouw (L456)

speelplaats

speelplaats peuters, speelplaats kleuters, speelplaats L1234, speelplaats L56

opvolging leerlingen

Inzetten op talenten van ieder kind.

Vertrekkend vanuit positieve eigenschappen, ieder kind begeleiden in zijn/haar leerproces.

Nauwe samenwerking met CLB en externen om kinderen te begeleiden.

Aandacht voor een anti-pestbeleid

zorg

Voor elke afdeling zijn er zorgleerkrachten voorzien. Dit zorgteam ondersteunt zowel de leerkracht als de leerling waar nodig dit o.l.v. de zorgcoördinator. Door de klastitularis en de zorgleerkracht wordt handelingsgericht gewerkt  volgens het zorgcontinuüm.

sport

Alle kinderen kunnen sporten in de nabijgelegen sporthal.

Buitenschoolse sportactiviteiten op woensdagnamiddag.

Onze lagere schoolkinderen krijgen multimove tussen 16u en 17u.

opvang

van 7.00 - 19.00 uur

en vakantieopvang

ouderwerking

actieve ouderraad

leesouders

meerdaagse activiteiten

sneeuwklas

infrastructuur

OKAN-klassen

Stille ruimte

De Droomballon woordenwolk
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen