De weg naar een nieuwe Grote Markt

Social media sharing
Impressie van de vernieuwde Grote Markt

Na de participatiemomenten in het kader van het mobiliteitsplan (2015), het wijkcirculatieplan (2016) en de stadsgesprekken (2019) werd het duidelijk dat er een groot draagvlak was voor de herinrichting van de Grote Markt.

De huidige markt oogt weinig aantrekkelijk. Het is geen uitnodigende plek voor ontmoeting en beleving. Er is weinig groen, gezellige hoekjes ontbreken en de terrassen liggen vlakbij de rijweg. Door de drukte van het doorgaand verkeer is de Grote Markt ook geen fietsvriendelijke omgeving. De doordachte uitwerking van een knip kan voor de vrijgekomen ruimte een duidelijke kwaliteitswinst opleveren. Om dit op een goede manier te doen, werd in juni 2019 ingetekend op de Open Oproep procedure van de Vlaams Bouwmeester.

In die wedstrijd werd de beste visie en ontwerphouding van de verschillende teams afgewogen. In juni 2020 koos het stadsbestuur voor een ontwerpvisie, die de Grote Markt omvormt tot een aantrekkelijke verblijfsruimte op mensenmaat.

In december 2020 werd een participatietraject en bevraging bij de bevolking gelanceerd. Er vonden eveneens gerichte themagesprekken plaats met marktkramers, horeca, handelaars, organisatoren van evenementen, kunstactoren en experten.

Van juli tot december 2021 worden de uitgewerkte ontwerpen voorgesteld aan de bevolking en alle betrokkenen.

Tegen eind 2021 finaliseert het ontwerpteam de plannen en is het ontwerp definitief.

Vanaf medio 2022 gaat het voorbereidingstraject van start met de voorbereidende werken van de nutsbedrijven, volgt de aanstelling van de aannemers en wordt de vergunningsaanvraag ingediend.

Begin 2023 gaan dan de werken effectief van start, met de bedoeling om eind 2024 een grootse opening te organiseren.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen