Diftar attest sociale kortingen

Bepaalde inwoners kunnen om sociale redenen een korting krijgen op hun diftar-facturen.

Wanneer moet ik een attest bezorgen?

  • Maak je deel uit van een gezin waarvan een gezinslid het leefloon of de voorkeurtarieven voor gezondheidszorgen krijgt? Dan hoef je niets te doen. Je korting wordt elk half jaar rechtstreeks verrekend op je factuur.
  • Heb je incontinentieproblemen of heb je door ziekte veel afval? Bezorg ons dan hier het juiste attest door om je korting te krijgen.

Welke attest bezorg ik?

  • Incontinentie: attest van de zorgkas, het ziekenfonds of het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap.
  • Veel afval door ziekte: doktersattest.

In beide gevallen heb je recht op twee keer 10 EUR korting per jaar op je MIWA-rekening. De vermindering geldt, op basis van de datum van indiening van het attest, voor het lopende en het volgende halfjaar. Voor 2019-2020 geldt een overgangsperiode. Vanaf 2021 moet je het attest uiterlijk op 31 maart bezorgen.

Voor 2019 geldt er een uitzondering: doe je je aanvraag tussen 1 juli en 30 september 2019, dan zal dit attest uitzonderlijk gelden voor drie aanslagperiodes (tot eind 2020). Als je je attest binnenbrengt na 30 september, geldt je korting voor 2020.

Naam
Voornaam
Familienaam
Rijksregisternummer
Adres
Straat
Huisnummer
Postcode
Gemeente
Contactgegevens
E-mailadres
Telefoon
Slechts één bestand.
256 MB limiet.
Toegestane types: pdf rtf doc docx odt.

Wij gebruiken je gegevens enkel voor de verwerking van je aanvraag of dossier. Meer info over hoe we omgaan met privacy vind je op onze privacypagina.
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen