Diversiteitsprogramma: Specifiek beleid

Ons beleid is inclusief. Waar nodig nemen we specifieke maatregelen gericht naar meer kwetsbare groepen. Dit is noodzakelijk om uitsluiting te voorkomen en onze dienstverlening voor iedereen toegankelijk te maken.

Dit is een onderdeel van het diversiteitsprogramma.

Armoedebeleid

Een armoedeplan vertaalt de bezorgdheden rond armoede in concrete acties en zorgt ervoor dat het armoedethema constant op de agenda staat.

Een leeftijdsvriendelijke gemeente is een inclusieve en toegankelijke omgeving die actief ouder worden stimuleert. Het lokaal bestuur geeft haar inwoners de kans om op een aangename manier oud te worden.

Enkele voorbeelden van projecten en acties

Sinds 2012 zijn we een dementievriendelijke stad. We investeren in een goede omgang met mensen met dementie en het bevorderen van hun levenskwaliteit. Zo lang mogelijk deelnemen aan de samenleving staat voorop. Een ‘dementievriendelijke stad’ vertrekt vanuit de noden en de behoeften van zijn inwoners met dementie, hun familie en mantelzorgers.

Enkele voorbeelden van acties:

Jaarlijks brengen we 'dementievriendelijke stad' in september in het (straat)beeld.

  • Alles over dementie
  • De dementiewijzer: bevat communicatietips en beantwoordt heel wat vragen, afhankelijk van welke noden je hebt als naaste van een persoon met dementie.
    • Deze dementiewijzer kan je hier bekijken en is gratis te verkrijgen via het thuiszorgcentrum ‘t Punt en het Welzijnshuis.
  • Dementievriendelijke handelaren: De Sint-Niklase bakkers, beenhouwers en kleine kruideniers die mensen met dementie warm en begripvol onthalen, kan je herkennen met het label dementievriendelijk Sint-Niklaas aan hun raam of deur.
    • Wil jij ook een dementievriendelijke handelaar worden? Registreer je dan hier en wij nemen contact met je op.

Er rust nog steeds een taboe op het thema geestelijke gezondheid waardoor mensen het moeilijk ter sprake durven brengen. Een lokaal geestelijk gezondheidsbeleid houdt enerzijds in dat we preventief werken om de geestelijke gezondheid van elke burger te verhogen en anderzijds het creëren van een voldoende aanbod rond geestelijke gezondheidszorg voor hulpvragers.

Wil je meer weten over onze beleidsdoelstellingen, acties, psychologisch hulp en samenwerkingsverbanden?

LGBTI is een Engels verzamelterm die staat voor lesbisch, homo, biseksueel, transgender en intersekse. De '+' in LGBTI+ staat voor de vele andere genderidentiteiten, genderexpressies en seksuele voorkeuren die daarnaast nog bestaan (bijv. non-binair, queer of aseksueel…).

Sint-Niklaas was één van de eerste steden met een LGBTI+ beleidsplan (regenboogbeleid). We zien dat de LGBTI+ gemeenschap nog vaak te maken heeft met sociale uitsluiting, discriminatie en geweld waardoor ze niet altijd zichzelf kunnen zijn in onze samenleving. Daarom werken we aan een volwaardig lokaal beleid rond seksuele oriëntatie en genderidentiteit -en expressie.

In onze stad moeten personen met een beperking evenwaardig kunnen participeren aan het dagelijkse leven. Het lokaal bestuur wil de mogelijkheden van mensen met een beperking zichtbaar maken en de barrières ten aanzien van deze groep wegwerken. In Sint-Niklaas zijn er verschillende voorzieningen en organisaties die diensten aanbieden voor mensen met een beperking.

In Sint-Niklaas tellen we meer dan 145 verschillende nationaliteiten. Superdiversiteit is een feit. We willen dat elke inwoner gelijke kansen heeft om te wonen, werken, leren, beroep te doen op zorg- en dienstverlening, te bewegen, vrije tijd te beleven, ergens bij te horen in Sint-Niklaas. Het stadsbestuur neemt de regierol van het lokaal integratiebeleid op en verbindt de verschillende betrokkenen met elkaar. We streven naar een inclusieve samenleving, maar waar nodig nemen we specifieke maatregelen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • De organisatie van een vluchtelingenoverleg om alle actoren rond vluchtelingen samen te brengen, acties en vluchtelingenbeleid op elkaar af te stemmen.
  • Het stadsbestuur ondersteunt oefenkansen Nederlands.
  • Het stadsbestuur coördineert verschillende buddywerkingen waarin buddy’s nieuwkomers ondersteunen in de zoektocht naar een woonst en werk of in de toeleiding naar een zinvolle vrije tijdbeleving.
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen