Don Boscoscholen

Social media sharing
Don Bosco groepsfoto met leerlingen
Don Bosco refter
Don Bosco header

Contact

ADRES
HS: Tulpenstraat 16
9100 Sint-Niklaas

WA: Hertjen 106

9100 Sint-Niklaas    

TELEFOON EN E-MAIL
03 776 55 88 directeur-stefan@donboscoschool.be
03 777 71 11 directeur-marc@donboscoschool.be    

DIRECTIE
A school: Stefan Egghe
B school: Marc Alenus

SCHOOLUREN

Don Boscoschool A+B
VM: 08.25 – 11.45 uur (op woensdag tot 11u50)
NM: 13.10 – 15.40 uur

Hertjen

VM: 8u30 - 11u45

NM: 13u15 - 15u50

VOOR- EN NABEWAKING

Tulpenstraat

Voorbewaking vanaf 07.00 uur
Nabewaking tot 18.00 uur

Hertjen

Voorbewaking vanaf 7u15

Nabewaking tot 17u (woensdag tot 13u)

WEBSITE
www.donboscoschool.be

FACEBOOK

 

Over de school

Over de scholen

De hoofdschool is gelegen in een verkeersarme, groene wijk die vlot bereikbaar is, maar geen last heeft van files waar het echte stadscentrum mee te kampen heeft. De straat voor de school is gesloten voor gemotoriseerd verkeer tijdens de start en het einde van de schooldag. Op de hoofdschool kunnen kleuters en kinderen van de lagere school terecht. Wij staan bekend als een grote school, die desondanks haar warme karakter van "wijkschool" niet verloren heeft. Alle kinderen zijn dan ook bij ons welkom en in de geest van Don Bosco bieden wij hen een plek om te leren, maar ook een veilig plekje om thuis te komen.

De wijkschool ligt op het Hertjen op slechts enkele honderden meters van de N70 en is dus ook erg goed bereikbaar. Ons wijkschooltje is klein, met zijn drie kleuterklasjes, maar onze tuin is een zee van groen waarin het zalig spelen en leren is. Na de kleuterschool kunnen onze kleuters, zonder opnieuw in te moeten schrijven, terecht in de hoofdschool op 500m afstand. Bied je je kleuter graag een erg veilige omgeving, maar wil je toch gerust zijn in je schoolkeuze voor je kind tot 12 jaar, dan is het Hertjen iets voor jou!

Wij willen scholen zijn met een warm hart voor kinderen en een luisterend oor voor hun ouders

  • We leren christelijke waarden te beleven.
  • Met open vizier benaderen we de ons omringende, pluralistische samenleving.
  • Aan elk kind bieden we groeikansen: een zorgbrede aanpak.
  • We hanteren verantwoorde pedagogische omgangsvormen.
  • We hebben een alerte bekommernis voor de kwaliteit van ons leren en ons onderwijzen.
  • Als team spelen we dynamisch in op vernieuwing.

Onze scholen getuigen van onze christelijke inspiratie

wij werken vanuit en in de geest van het evangelie en naar het voorbeeld van Don Bosco. Directie, leerkrachten en ander personeel bouwen mee aan een christelijk leef- en werkmilieu. Deze identiteit vormt het fundament van ons opvoedings- en onderwijsproject.

Je kind aan ons toevertrouwen betekent dat je het gelovige karakter van onze school erkent. Vandaar dat alle kinderen op onze school deelnemen aan de godsdienstles en aan godsdienstige klas- en schoolactiviteiten. Alle schoolvieringen en groesmomenten met een religieus karakter maken deel uit van deze verbondenheid met elkaar. Andersgelovigen of niet-gelovigen zijn eveneens welkom in onze scholen. We respecteren hun anders-zijn. Dit respect is een deel van onze opvoeding. Zelf verwachten wij waardering voor onze eigenheid als katholieke basisschool.

Onze scholen bieden kwalitatief onderwijs

Uit respect voor hun eigenheid, willen wij met ons onderwijs inspelen op de specifieke noden van alle kinderen. We streven naar een gevarieerde ontwikkeling van "hoofd", "hart" en "handen". Ongeacht afkomst, verstandelijke aanleg of eigen geaardheid willen we dat elk kind zich aanvaard en begrepen voelt.

Kansarmen zwakkeren en kinderen met leerproblemen en/of ontwikkelingsmoeilijkheden, maar ook beter begaafde kinderen, kunnen op onze extra zorg rekenen. Onze scholen bewaken hun kwaliteit: we volgen van nabij de ontwikkelingen in het onderwijslandschap op. Dat doen we door samen te werken met verschillende begeleidingsdiensten en door deel te nemen aan tal van nascholingsactiviteiten.

Onze scholen vormen een toffe leefgemeenschap

Kinderen brengen veel uren door op school: voor ons moeten dit gelukkige uren zijn. We werken aan een schoolsfeer die kinderen respecteert in hun kind-zijn: spontaan en speels, groeiend naar meer zelfstandigheid en van nature gericht op het samenzijn met leeftijdsgenootjes. Onze klassen zijn geen eilandjes. De leerkrachten werken als een hecht team samen, over de klasgrenzen heen. Verantwoordelijkheid voor de schoolkinderen is een gezamenlijke bekommernis. In onze leefgemeenschap is de betrokkenheid van de ouders een belangrijke meerwaarde.

flyer Don Boscoscholen

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen