Groep INTRO

Groep INTRO vzw richt zich op maatschappelijk kwetsbare jongeren en volwassenen. Het biedt vormings- en opleidingsprogramma's, werkervaring en persoonlijke trajectbegeleiding. Het doel is deze mensen instrumenten aan te bieden om optimaler te kunnen functioneren in de maatschappij en ze te leren om bewust zelfstandig keuzes te maken. Er wordt gewerkt aan respect voor zichzelf, de anderen en de totale omgeving en aan de motivatie om te 'werken' (als hefboom voor persoonlijke ontplooiing) om zo een positieve maatschappelijke bijdrage te leren ervaren.

INTRO heeft werkervaringsprogramma’s in de renovatie, poetsen, groenonderhoud en begeleidt leerlingen uit het deeltijds onderwijs. Deze organisatie staat ook in voor de exploitatie van de zaal ‘Toon’ in Sinaai - Duizend Appels.

Nieuws Teasers: 

Nuttige Adressen

Wijnveld 251
9112
Sinaai
03 772 60 61

Contact stadhuis

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Bekijk hier onze privacyverklaring.

Facebook Twitter