Social media sharing
Affichehoofd van het Stadsgesprek over de Puyenbekesite

Het stedelijk zwembad SINBAD in Sint-Niklaas zit aan zijn limiet. Het zwembad wordt gebruikt door scholen, verschillende (zwem)clubs en andere zwemmers. Veel mensen moeten uitwijken naar een bad in een andere stad of gemeente. De stad wil daarom werk maken van een nieuw zwembad. Bovendien willen we inzetten op meer sport- en recreatiefaciliteiten voor de Sint-Niklazenaren.

De huidige locatie van het SINBAD is geen optie. Een afbraak zet alle zwemmers tijdelijk helemaal in de kou en biedt onvoldoende mogelijkheden. Daarom gingen we op zoek naar een nieuwe locatie. De site Puyenbeke langs de Watermolendreef, waar het oude voetbalstadion staat, biedt heel wat kansen. Er is voldoende plaats voor een zwembad en andere sport- en recreatiefaciliteiten. Bovendien wil de stad zo een groene, toegankelijke zone van meer dan 5 hectare creëren langs de Molenbeek.  

De gemeenteraad keurde het financieel meerjarenplan voor de periode 2020-2025 goed, waardoor de nodige budgetten voor een nieuw sport- en recreatiepark beschikbaar zijn. In dat meerjarenplan hebben we 6 programma’s opgenomen: participatie, iedereen mee, stadspromotie en innovatie, klimaat, een veilig en leefbaar Sint-Niklaas en jeugd- en kindvriendelijkheid. Bij alle projecten die we als stad uitvoeren, waken we erover dat er voldoende aandacht is voor elk van deze 6 programma’s, ook voor het project op de site Puyenbeke.

Daarom realiseren we het sport- en recreatiepark Puyenbeke in dialoog met de buurt, de scholen, de (toekomstige) gebruikers van de site, sport- en jeugdverenigingen en andere betrokken actoren. Zo krijgt iedereen de kans om ideeën of bezorgdheden mee te geven gedurende de verschillende fasen van het project en maken we samen de stad van morgen.

Tijdslijn van de realisatie van het project
  • We hebben ervoor gekozen om het ontwerp en de bouw van het zwembad, maar ook het onderhoud en de uitbating ervan aan een private partner over te laten. Zo garanderen we een optimale dienstverlening voor de gebruikers. Deze zogenaamde DBFMO-procedure wordt begeleid door Rasschaert Advocaten.
  • Er wordt door Suunta een mobiliteitsstudie uitgevoerd om de effecten van het nieuwe sport- en recreatiepark op de buurt te meten en een goed mobiliteitsplan uit te werken voor de buurt én de toekomstige gebruikers van het park.
  • Ontwerpbureau Palmbout onderzoekt waar het zwembad kan gesitueerd worden en hoe het park in zijn geheel er uit zou kunnen zien. Zij werken enkele ontwerpvoorstellen uit.
  • Createlli en Billie Bonkers begeleiden het participatietraject en de communicatie over het project en zorgen ervoor dat de feedback van de verschillende doelgroepen meegenomen wordt in zowel het ontwerpproces, de DBFMO procedure als de mobiliteitsstudie.  

 

Meer info over de verschillende fases in het project vind je in de beschikbare documenten onderaan deze pagina terug.

Het nieuwe sport- en recreatiepark zou in de zomer van 2024 klaar moeten zijn.

Eerste participatieronde loopt af

In de afgelopen maanden betrokken we de buurt, zwemmers, (sport)clubs en andere geïnteresseerden bij het project:

  • Op 16 september 2020 kon iedereen in basisschool OLVP Watermolendreef meer informatie over het project krijgen tijdens een infomarkt. Er waren 146 aanwezigen.
  • Vervolgens lanceerden we een online vragenlijst, die tot 22 oktober liep. 813 mensen hebben deelgenomen. Wie dat wenste kon de vragenlijst ook op papier invullen.
  • Tegelijkertijd voerden we heel wat interviews & gesprekken met bepaalde doelgroepen, zoals kinderen, jongeren, moeders, mensen met een beperking, clubs.
  • De resultaten van deze eerste participatieronde presenteerden we op 18 november 2020 tijdens een online stadsgesprek met zo’n 138 deelnemers. In 3 thematische discussiegroepen werden enkele vragen gesteld aan de deelnemers.  

We willen alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun waardevolle en constructieve feedback.

Participatiemomenten gemist? Raadpleeg hier de informatie

Kon je niet bij de verschillende participatiemomenten zijn? Dan kan je alle informatie hier of onderaan de pagina terugvinden.

Infomarkt 16 september 2020

Inhoud: algemene informatie over het project en het proces

Stadsgesprek 18 november 2020

Inhoud: terugkoppeling resultaten online vragenlijst & gesprekken, thematische discussies

Heb je het stadsgesprek gemist of werk je liever niet digitaal? Dan kan je nog tot 15 december 2020 feedback geven op de vragen die in de presentatie van het stadsgesprek aan bod kwamen. Contacteer de stad tussen 1 en 15 december op weekdagen tussen 8.15 en 12.15 uur of 13.30 en 16.00 uur op het telefoonnummer 03 778 30 00 en geef je telefoonnummer door. Een projectmedewerker neemt even later telefonisch contact met je op.

Heb je nog feedback op de resultaten, een vraag of nog een extra aanvulling?

Contacteer ons via 03 778 30 00 of via beleidsondersteuning@sint-niklaas.be.

Verdere dialoog in 2021

Met de input die jullie ons bezorgden kunnen we verder aan de slag om de bouw van het zwembad voor te bereiden. Over de inrichting van het sportpark, de omgeving en de mobiliteitsoplossingen in de buurt nemen we in januari 2021 de draad weer op om samen met jullie na te denken over de mogelijkheden. Alvast bedankt voor alle suggesties, bedenkingen en ideeën die jullie ons bezorgden: hier kunnen we mee verder! 

Hou deze pagina in de gaten voor alle informatie over het project en de participatiemomenten. 

Bestuursadministratie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Communicatie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen