Fase 2: Zone Kokkelbeekstraat

Op maandag 26 september starten de voorbereidende nutswerken aan de Grote Markt. Het projectgebied wordt ingedeeld in verschillende zones. Elke zone wordt in een aparte fase aangepakt. Zo blijft de impact van de werken in tijd beperkt voor omwonenden.

Op maandag 10 oktober start de aannemer van de nutsbedrijven met werken in de zone Kokkelbeekstraat. Hier wordt de straat in 3 delen aangepakt: fase 2A, 2B en 2C.

In fase 2A, op maandag 10 oktober, is het kruispunt van de Kokkelbeekstraat met de Monseigneur Stillemansstraat de hele dag volledig afgesloten. Het eerste deel van de Kokkelbeekstraat is bereikbaar via de Grote Markt/Parklaan.

In fase 2B, vermoedelijk vanaf dinsdag 11 oktober, voor 4 werkdagen, wordt er gewerkt in de Kokkelbeekstraat tussen de Monseigneur Stillemansstraat en de Kongostraat. Beide kruispunten blijven open. Het eerste deel van de
Kokkelbeekstraat is bereikbaar via de Grote Markt/Parklaan. Wegrijden kan via de Monseigneur Stillemansstraat. De rijrichting in de Kongostraat wordt tijdelijk omgedraaid.

In fase 2C, vermoedelijk vanaf maandag 17 oktober, voor 7 werkdagen, werkt de aannemer tussen de Grote Markt/Parklaan en het kruispunt met de Monseigneur Stillemansstraat. Dit deel van de straat is dan niet toegankelijk voor  gemotoriseerd verkeer. De handelszaken in het eerste deel van de Kokkelbeekstraat zijn bereikbaar via een doorsteek naar het Hendrik Heymanplein. Het deel van de Kokkelbeekstraat voorbij de Monseigneur Stillemansstraat, de Knaptandstraat en Tereken zijn bereikbaar via het Hendrik Heymanplein en de Monseigneur Stillemansstraat. De Kongostraat is dan bereikbaar via Monseigneur Stillemansstraat en Kokkelbeekstraat. De Hoveniersstraat wordt tijdelijk dubbele rijrichting.

Handelaars en horeca krijgen aparte informatie over bereikbaarheid voor hun leveranciers en klanten.

De parking onder de Grote Markt blijft tijdens de volledige duur van de nutswerken bereikbaar.

Wanneer jouw woning in de werfzone ligt en niet bereikbaar is voor de ophaalwagens, mag je je afval blijven aanbieden volgens de planning van de ophaalkalender van MIWA. Zet je afval buiten vóór 6 uur de dag van de ophaling of na 18 uur de avond voordien. De aannemer verzamelt de aangeboden afvalfracties (huisvuil, PMD, GFT, papier en karton) op een plaats die voor de ophaalwagens bereikbaar is.

Via bewonersbrieven informeren we de bewoners van de betrokken straten per fase over de uitvoering van de werken. Wil je alle updates over de verkeerssituatie tijdens het project Grote Markt blijven ontvangen in jouw mailbox? Abonneer je dan op de digitale nieuwsbrief verkeersinfo. Je krijgt meteen ook info over andere werken in Sint-Niklaas.

Handelaars en horeca-uitbaters kunnen zich inschrijven op een aparte nieuwsbrief, via www.ondernemeninsintniklaas.be.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen