Gavertje Vier

Social media sharing
Gavertje Vier schoolgebouw
Gavertje Vier speelplaats

Contact

ADRES
Gavermolenstraat 83   (naast sporthal De Klavers)
9111 Belsele

TELEFOON EN E-MAIL
03 778 39 00
info@gavertjevier.be

DIRECTIE
Sanne Denotté, pedagogisch directeur
Ludwig De Meyer, coördinerend en administratief directeur

SCHOOLUREN
VM: 8.30 – 12.05 uur
NM: 13.30 – 15.25 uur
Mogelijkheid tot opvang / studie: 15.25 – 15.55 uur

VOOR- EN NABEWAKING
Voorbewaking vanaf 07.00 uur
Nabewaking tot 19.00 uur

WEBSITE
https://www.gavertjevier.be

FACEBOOK
https://www.facebook.com/groups/514521428618120/

 

Over de school

 

Gavertje Vier

kenmerken en troeven

*Gelegen in een deelgemeente in een nog vrij groene omgeving.

*Pedagogisch project van onze school → zie onderaan!

levensbeschouwelijke keuze

Alle erkende godsdiensten

en zedenleer

specifieke werking

Kleuters:  talenteneilanden en intensief gebruik van executieve functies.

Lager: jaarklassensysteem met oog op een goede voorbereiding naar het secundair

indeling

onderbouw (kleuterschool)

middenbouw (L123)

bovenbouw (L456)

speelplaats

Aparte speelplaats kleuters  en lager.

Nieuw aangelegd, heel veel groen.

opvolging leerlingen

Inzetten op talenten van ieder kind.

Via positieve bekrachtiging leerlingen begeleiden in hun leerproces.

Nauwe samenwerking met CLB en externen om kinderen te begeleiden.

Aandacht voor een anti-pestbeleid

zorg

Voor elke afdeling is er een zorgleerkracht voorzien. Dit zorgteam ondersteunt zowel de leerkracht als de leerling waar nodig dit o.l.v. de zorgcoördinator.

Door de klastitularis en de zorgleerkracht wordt handelingsgericht gewerkt  volgens het zorgcontinuüm.

 

sport

Alle kinderen kunnen sporten in de nabijgelegen sporthal.

Maandelijks 1 buitenschoolse sportactiviteit op woensdag namiddag.

Voor kinderen van de lagere school die tot 17.00 uur blijven in de naschoolse opvang voorziet de school op vrijwillige basis Sportsnack  (16u en 17u)

opvang

van 7.00 - 19.00 uur

en vakantieopvang

 

ouderwerking

actieve ouderraad

leesouders

fruitouders

meerdaagse activiteiten

Bosklas voor L3 en L4 (tweejaarlijks)

Zeeklas voor L5 en L6 ( tweejaarlijks)

infrastructuur

Prachtige nieuwbouw met 3 extra klassen én een nieuwe locatie voor de buitenschoolse opvang  ( op het schooldomein).

Gavertje Vier woordwolk
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen