Gelijke kansen op de woonmarkt

Social media sharing

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas wil dat iedereen gelijke toegang heeft tot een woning. De aanpak van racisme en discriminatie is een belangrijk hoofdstuk in het diversiteitsprogramma 2020-2025. Het lokaal bestuur heeft de regierol in een werkgroep om discriminatie op de huurmarkt aan te pakken.

Discriminatie melden

Het is zeer pijnlijk om met discriminatie te worden geconfronteerd. Toch is het belangrijk om er niet mee te blijven zitten en discriminatie en racisme te melden. Zo kunnen we de problemen beter in kaart brengen en werken aan structurele oplossingen om racisme en discriminatie te bestrijden.

Racisme en discriminatie op de huisvestingsmarkt kan je melden bij het Vlaams Mensenrechteninstituut, ook wel het VMRI genoemd. Je kan online een melding aanmaken op de website van Het Vlaams Mensenrechteninstituut

Wat gebeurt er dan met jouw melding?

In de eerste plaats wordt onderzocht of het VMRI bevoegd is om jouw melding te behandelen. Als het VMRI de juiste instantie is om jouw melding te behandelen zal het VMRI jou informeren en adviseren en indien nodig bemiddelen tussen de verschillende partijen. Als bemiddeling niet tot een resultaat leidt kan het VMRI met jouw toestemming je dossier aan de geschillenkamer bezorgen. De geschillenkamer buigt zich vervolgens over je klacht en zal een niet-bindend oordeel met aanbevelingen uitspreken. Lees hier meer over hoe wat er met jouw melding gebeurt.

Als je hulp wil voor het aanmaken van een online melding van racisme of discriminatie op de woonmarkt kan je hiervoor terecht bij het Welzijnshuis. Maak hiervoor een afspraak bij Het Welzijnshuis

Getuigenissen

In opdracht van het stadsbestuur bracht Paradoc’s verschillende verhalen in beeld over de niet evidente zoektocht naar een huurwoning. Met deze moedige getuigenissen zetten we ons pleidooi voor meer gelijke kansen op de woonmarkt kracht bij. 

Dit is het verhaal van de familie Hossein-Zehi en de familie Verstraete-Overmeire. De familie Hossein-Zehi verbleven in een lokaal opvanginitiatief voor personen die een asielaanvraag lopen hebben. Na de erkenning als vluchteling hadden ze 6 maanden de tijd om een woning te zoeken. Op een schoolfeest leren beide families elkaar kennen, dat is het begin van een moeizame zoektocht met een verbindend resultaat.  

Hartelijk dank aan de familie Hossein-Zehi en de familie Verstraete-Overmeire voor hun openhartige getuigenis.

Dit is het verhaal van Katrien. Katrien moest na een onbewoonbaarverklaring haar huurhuis verlaten. Als alleenstaande mama verliep de zoektocht naar een nieuwe woonst heel moeizaam. Dankzij haar doorzettingsvermogen en een goede omkadering heeft ze uiteindelijk een geschikte woning gevonden voor haar dochtertje en zichzelf.

Hartelijk dank aan Katrien voor de openhartige getuigenis
Hartelijk dank aan Avansa Waas-en-Dender voor de warme ontvangst in hun lokalen voor de opnamen van de video.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen