Heilig Hartschool Kiemerstraat

Social media sharing
Heilig Hart Kiemerstraat schoolgebouw
Heilig Hart Kiemerstraat speelplaats

Contact

ADRES
Kiemerstraat 27
9100 Sint-Niklaas

TELEFOON EN E-MAIL
03 776 45 94
info@heilighartschooltereken.be
secretariaat@heilighartschooltereken.be

DIRECTIE
Lena Malfliet
directeur-lena@heilighartschooltereken.be

SCHOOLUREN
VM: 08.30 – 11.45 uur; woensdag tot 11.50 uur
NM: 13.00 – 15.30 uur

VOOR- EN NABEWAKING
Voorbewaking vanaf 07.00 uur
Nabewaking tot 18.00 uur

WEBSITE
https://heilighartschooltereken.be

FACEBOOK
https://www.facebook.com/Heilig-Hartschool-Kiemerstraat-Sint-Niklaas-14…

Over de school

Onze hoofdschool, HHartschool opTereken, heeft nog een kleuterafdeling in de Kiemerstraat. Laat je verrassen!

Gelegen in een rustige straat met veel parkeergelegenheid, stap je binnen in een gezellige wereld want de klasjes zijn uitnodigend om te leven en te leren. De grote tuin is een oase van rust en speelmogelijkheden.

De Kiemerstraat laat zich kenmerken door haar kleinschaligheid. Er zijn 2 kleine klasjes en 2 juffen. Veel mogelijkheden dus om dingen samen te doen, en als het nodig is, apart. SAMEN als het kan, waar nodig APART!

Soms komt ook een zorgjuf langs om mee te ondersteunen, een testing uit te voeren, enz... Wil je graag meer weten? Contacteer gerust de directeur: directeur-lena@heilighartschooltereken.be

Een zorg delen, iets vragen of een babbeltje over het verloop van de voorbije dag, kan dagdagelijks.

We zien onderwijs als een grote uitdaging met de ouders als partner. Hierbij zijn wederzijds respect en open communicatie het fundament tijdens de formele en informele oudercontacten. Op het openklasmoment ben je dan ook van hart welkom!

Een andere partner is het CLB, die mee op weg gaat bij grotere zorgen. Indien dat voor jouw kind nodig is, contacteren we jou volgens het principe: SAMEN zorg dragen voor je kind.

De kleuterleidsters leveren kwaliteitsvol onderwijs. Vanaf de peuterklas doen we onderbouwd werk en krijgt iedere kleuter de kans om zich te ontwikkelen. De kleuterleidsters trachten het beste uit elk kind te halen. Elk kind krijgt de kans optimaal aan lees-en rekenvoorwaarden te werken. Ieder op zijn/haar tempo met soms een steuntje vanuit het zorgteam. De zorgcoördinator werkt zowel op Tereken als op de Kiemerstraat.

De ouderraad verzorgt heel wat activiteiten. Met de winst kopen we iets extra's (bv. fietsjes, pic-nictafels, delen mee in de kost voor een busreis, ...) Hun mening wordt echt op prijs gesteld. De grootouderraad staat steeds paraat om kleinere en grotere projecten uit te voeren. (bv. klimrek plaatsen, verven in de gangen, een deur die klemt, bijschaven, de zandbak gebruiksklaar maken,...)

Onze wijkafdeling is een mooie afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Leren omgaan met diversiteit in een positief en respectvol klimaat, vinden we een belangrijke pijler in onze opvoedingstaak. 

Onze school doet zijn naam alle eer aan: een professioneel kleuterteam dat onderling samenwerkt (én met de collega's op Tereken) met een groot hart voor elk kind.

Wil je onze wijkschool bezoeken? Graag een telefoontje, dan maken we een afspraak. Tel. 03/776 28 14

 

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen