Heilig Hartschool Tereken

Social media sharing
Heilig Hartschool Tereken schoolgebouw
Heilig Hartschool Tereken schoolgebouw

Contact

ADRES
Tereken 33B
9100 Sint-Niklaas

TELEFOON EN E-MAIL
03 776 28 14
info@heilighartschooltereken.be
secretariaat@heilighartschooltereken.be

DIRECTIE
mevr. Lena Malfliet
directeur-lena@heilighartschooltereken.be

SCHOOLUREN
VM: 08.30 – 11.45 uur; woensdag tot 11.50 uur
NM: 13.00 – 15.30 uur

VOOR- EN NABEWAKING
Voorbewaking vanaf 07.00 uur
Nabewaking tot 18.00 uur

WEBSITE
http://heilighartschooltereken.be

FACEBOOK
https://www.facebook.com/groups/40314263721/

Over de school

Over de Heilig Hartschool, een katholieke dialoogschool...

Een dreef..., dé Pakesdreef (recht tegenover het rusthuis), brengt je tot bij onze school. Eens door de poort kom je in de parochieschool: een hartelijke school waar iedereen welkom is! Je vergeet al snel dat het hoofdgebouw oud is als je in gesprek gaat met een leraar. Iedereen werkt hier met hart en ziel.

Onze Heilig Hartschool laat zich kenmerken door het familiale karakter enerzijds en haar kwalitatief onderwijs anderzijds. De leraren trachten het beste uit elk kind te halen. We zetten niet alleen in op kennis doorgeven maar letten ook op het welbevinden bij elk kind. We leren kinderen eerlijk naar zichzelf kijken waardoor ze hun sterktes ontdekken en op die manier hun identiteit eigen maken. Ze leren ook hun minder goede kantjes kennen, waardoor ze beseffen dat fouten maken mag op onze school. Hierdoor ontwikkelen ze een gezond zelfbeeld. Het rooms-katholieke godsdienstonderwijs is de pijler van deze waarden.

Vanaf de peuterklas tot in het 6 de leerjaar worden de activiteiten gelinkt aan het ZILL ( Zin in Leven, Zin in Leren)-leerplan. In de kleuterschool gebeurt er onderbouwend werk en krijgt iedere kleuter de kans om zich te ontwikkelen. Ieder op zijn/haar tempo met soms een steuntje vanuit het zorgteam. In de kleuterschool werken we telkens waar het kan met twee juffen in eenzelfde klasgroep, wanneer het moet is het een kleinere groep met één kleuterleidster (meestal per geboortejaar).

In onze lagere school zetten we deze groei en zorg verder: We zetten sterk in op differentiëren in de klas. In de derde graad gaan we zelfs een stapje verder: met vier klasleraren werken aan de ZILLdoelen voor de groep 10 tot 11- jarigen.

Wil je nog meer weten? Contacteer de directeur, zij zal je graag verder informeren. directeur-lena@heilighartschooltereken.be of 03/776 28 14

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen