Heilig Hartschool Tereken

Social media sharing
Heilig Hartschool Tereken schoolgebouw
Heilig Hartschool Tereken schoolgebouw

Contact

ADRES
Tereken 33B
9100 Sint-Niklaas

TELEFOON EN E-MAIL
03 776 28 14
info@heilighartschooltereken.be
secretariaat@heilighartschooltereken.be

DIRECTIE
mevr. Lena Malfliet
directeur-lena@heilighartschooltereken.be

SCHOOLUREN
VM: 08.30 – 11.45 uur; woensdag tot 11.50 uur
NM: 13.00 – 15.30 uur

VOOR- EN NABEWAKING
Voorbewaking vanaf 07.00 uur
Nabewaking tot 18.00 uur

WEBSITE
http://heilighartschooltereken.be

FACEBOOK
https://www.facebook.com/groups/40314263721/

Over de school

Over de Heilig Hartschool, een katholieke dialoogschool...

Een dreef..., dé Pakesdreef, tussen de huizen brengt je tot bij onze school, recht tegenover het scoutsterrein. Eens door de poort kom je in de parochieschool: een hartelijke school waar iedereen welkom is! Je vergeet al snel dat het hoofdgebouw oud is als je in gesprek gaat met een leraar. Iedereen werkt hier met hart en ziel.

Onze Heilig Hartschool laat zich kenmerken door het familiair karakter enerzijds en haar kwalitatief onderwijs anderzijds. De leraren trachten het beste uit elk kind te halen. We zetten niet alleen in op kennis doorgeven maar letterlijk ook op het welbevinden bij elk kind. We leren kinderen eerlijk naar zichzelf kijken waardoor ze hun sterktes ontdekken en op die manier hun identiteit eigen maken. Ze leren ook hun minder goede kantjes kennen, waardoor ze beseffen dat fouten maken mag op onze school. Hierdoor ontwikkelen ze een gezond zelfbeeld. Het rooms-katholieke godsdienstonderricht is de pijler van deze waarden.

Vanaf de peuterklas worden de activiteiten gelinkt aan het ZILL-leerplan. In de kleuterschool gebeurt er onderbouwd werk en krijgt iedere kleuter de kans om zich te ontwikkelen. Ieder op zijn/haar tempo met soms een steuntje vanuit het zorgteam. In onze lagere school zetten we deze groei en zorg verder door ook het leerplan ZILL (Zin leven/zin in leren) te volgen.

We zien onderwijs als een grote uitdaging met de ouders als partner. Hierbij zijn wederzijds respect en open communicatie het fundament tijdens de talrijke oudercontacten.

Een andere partner is het CLB, die mee op weg gaat bij grotere zorgen. Indien dat voor jouw kind nodig is, contacteren we jou volgens het principe: SAMEN zorg dragen voor je kind.

De ouderraad verzorgt heel wat activiteiten. Met de winst kopen we dan iets extra's (bv. fietsjes, I-pads,...) Hun mening wordt op prijs gesteld. De grootouderraad staat steeds paraat om kleinere en grotere projecten uit te voeren. (bv. klimrek plaatsen, verven in de gangen, een deur die klemt, bijschaven, de zandbak gebruiksklaar maken,...)

Onze school is dan ook een mooie afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Leren omgaan met diversiteit in een positief en respectvol klimaat, vinden we een belangrijke pijler in onze opvoedingstaak.

Onze school doet zijn naam alle eer aan: een professioneel team dat samenwerkt met een groot hart voor elk kind. 

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen