Heyerdahl (leefschool)

Social media sharing
Leerkrachten en kinderen staan in een ballon
Kinderen knutselen in de klas

Contact

ADRES
Merelstraat 48A
9100 Sint-Niklaas

TELEFOON EN E-MAIL
03 284 57 53
directie@leefschoolheyerdahl.be

DIRECTIE
Elke Van Giel

SCHOOLUREN
VM: 08.30 - 12.10 uur
NM: 13.30 - 15.30 uur

VOOR- EN NABEWAKING
Voorbewaking vanaf 07.30 uur
Nabewaking tot 17.30 uur ; op woensdag tot 13.30 uur

WEBSITE
https://www.leefschoolheyerdahl.be

 

Over de school

In onze school staat het veiligheidsgevoel en het welbevinden van de kinderen centraal. Pas wanneer een kind zich helemaal goed in zijn vel voelt op school zal het zijn actieve ontdekkingsdrang, eigen aan ieder kind, ook op school laten zien. Zich goed voelen op school is met andere woorden een voorwaarde om maximaal tot leren te kunnen komen. Dat leren doen we in leefgroepen en vanuit de interesses van het kind en de groep.

De leefgroep neemt in onze school een belangrijke plaats in. Samen leren we samenleven. In onze ochtendkring leren we (actief) luisteren naar elkaar. Vanuit onze leefgroepenwerking – meerdere leeftijden zitten samen in één groep – leren we zorg dragen voor elkaar. Door onze vele interactieve werkvormen leren we samenwerken en op een gezonde manier leiding nemen. Doorheen deze werking leren we onszelf echt goed kennen en worden onze relationele vaardigheden dagelijks verfijnd.

Kinderen geven op onze school zelf richting aan hun leren. Als groep kiezen zij – op basis van hun eigen interesses en drijfveren – projecten die zij willen uitwerken. Dit zorgt voor een maximale betrokkenheid en een grote leermotivatie. Een project uitwerken is een heel proces. Samen stellen de kinderen doelen voorop: ze bepalen wat ze willen leren, wat ze willen beleven, wat ze willen doen.
Na het plannen volgt de uitwerking. Een belangrijk moment in ieder project is het evaluatiemoment. Het is het moment waarop de groep terugkijkt en zich afvraagt: zijn we geslaagd in ons opzet? Wat liep er goed? Wat pakken we bij een volgend project anders aan?
Heyerdahl-kinderen leren overleggen en argumenteren. Ze leren initiatief nemen. Ze leren een engagement nakomen. Ze leren plannen en een planning opvolgen. Doorheen dit alles leren ze zichzelf goed kennen. Stuk voor stuk waardevolle competenties in de 21ste eeuw.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen