Iepenstraat

Rioproject Iepenstraat en herinrichting Vijfstraten van Iepenstraat tot Vlasstraat

Je bekijkt een gearchiveerde pagina. Het is mogelijk dat deze info niet meer up to date is.
Op maandag 4 oktober 2021 gaat het rioproject Iepenstraat van start. Er komt een nieuwe, gescheiden riolering en de bovengrond wordt aangelegd als woonerf, waar de snelheid beperkt is tot 20 km per uur. Aansluitend bij de rioleringswerken krijgt het deel van Vijfstraten, van de Iepenstraat tot de Vlasstraat, een verkeersveilige herinrichting. Er komen verhoogde fietspaden en het kruispunt Klapperbeekstraat/Vlasstraat wordt heraangelegd als veilige oversteekplaats voor de zachte weggebruikers.

Op deze webpagina vind je een uitgebreide toelichting over de werken. Alle detailplannen zitten in bijlage onderaan deze webpagina.
Social media sharing

Waarom deze werken?

-    In de Iepenstraat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, met een aparte afvoer van regenwater en afvalwater. Het regenwater wordt afgeleid naar de grachten in de omgeving. Het afvalwater gaat via de nieuwe riolering in Vijfstraten naar het waterzuiveringsstation aan Kleibeke.

Doordat het afvalwater niet langer vermengd is kan de waterzuivering efficiënter gebeuren. De oude, beschadigde riolering in de Iepenstraat wordt dus volledig vervangen en vernieuwd.

-    De straat wordt volledig vernieuwd. De keuze voor een volledig gelijkgrondse aanleg en de invoering van het statuut woonerf (max. 20 km per uur) verhoogt de verkeersveiligheid en mikt voor de Iepenstraat op een aangename woon- en leefomgeving.

-    Aan de basisschool De Kleurboog komen twaalf parkeerplaatsen en een kus & rij-zone. Zo creëren we een comfortabele, verkeersveilige schoolomgeving. De parkeerplaatsen zijn na de schooluren en tijdens de schoolvakanties ter beschikking voor de buurt.

-    De wegenis op Vijfstraten, tussen de Iepenstraat en Vlasstraat, wordt volledig heraangelegd in functie van de verkeersveiligheid. De rijweg wordt vernieuwd en er komen verhoogde fietspaden.

-    Op het kruispunt Klapperbeekstraat/Vlasstraat is een middengeleider voorzien. Deze verkeersveilige inrichting moet de oversteekbaarheid voor de zachte weggebruiker vergroten. Bovendien wordt hiermee de overgang van het buitengebied naar de stadskern geaccentueerd.

-    Het doodlopende deel van de Vlasstraat krijgt een nieuwe inrichting.

 

Fasering en timing van de werken

De werken gaan van start op maandag 4 oktober 2021. De onderstaande timing is onder voorbehoud en afhankelijk van weersinvloeden en onvoorziene omstandigheden.

FASE 1: Aanpassingswerken in Godsschalkwegel + rioleringswerken in Iepenstraat vanaf Vijfstraten tot huisnummer 80.

Timing: van 4 oktober tot 3 december 2021.

FASE 2: Rioleringswerken in Iepenstraat vanaf Godsschalkwegel tot huisnummer 2.

Timing: vanaf 6 december 2021 tot 18 februari 2022.

FASE 3: Wegeniswerken Iepenstraat.

Timing: van 21 februari tot 15 april 2022.

FASE 4: Wegeniswerken Vijfstraten + Vlasstraat.

Timing: van 18 april tot 31 augustus 2022.

 

De aannemer en de opdracht

De werken werden toegewezen aan de firma Van den Berghe uit Verrebroek voor het bedrag van 1.815.601 EUR. De totale voorziene uitvoeringstermijn is 150 werkdagen (Iepenstraat en Vijfstraten).

 

Verkeerssituatie tijdens de werken

Iepenstraat

Tijdens de rioleringswerken is er in de werfzone geen verkeer mogelijk. De Iepenstraat is op bepaalde plaatsen heel smal. Dat is ook gevaarlijk voor voetgangers en fietsers. Mijd daarom de werfzone tijdens de werkuren, in principe op weekdagen van 7 tot 17 uur. Het deel van de straat, dat buiten de werfzone ligt, is slechts beperkt toegankelijk omwille van het werfverkeer. Wees daarom vooruitziend en parkeer je wagen zoveel mogelijk buiten de straat, zodat je voertuig niet geblokkeerd raakt door de werfactiviteiten.

Vijfstraten/Klapperbeekstraat/Vlasstraat

De werken op Vijfstraten en op het kruispunt Vlasstraat/Klapperbeekstraat gaan pas van start in april 2022. Daarover krijg je nog een aparte, nieuwe infobrief met toelichting over de verkeerssituatie en de wegomleggingen in de brievenbus.

 

Hoe werkt de aannemer?

Het stadsbestuur laat sinds vele jaren rioleringswerken uitvoeren, ook in de binnenstad. Door de werkwijze van de aannemer kan de hinder tot een minimum beperkt blijven. Zo wordt nooit de hele straat tegelijk opgebroken. De aannemer werkt in korte trajecten van ca. 50 meter. In die zone vinden de graafwerken plaats, wordt de nieuwe riolering gelegd en gaat de sleuf terug dicht met een voorlopige steenslagverharding. Daarna schuift de werf door en beginnen deze handelingen opnieuw.

 

Minder hinder

Minder hinder is niet hetzelfde als geen hinder. De aannemer probeert de hinder te beperken waar mogelijk. Bij problemen is de werfleider het eerste aanspreekpunt! Enkel bij hem krijg je de correcte informatie.

 

Ophaling huisvuil

Wanneer je woning niet bereikbaar is voor de ophaalwagens, mag je je huisvuil blijven aanbieden volgens de planning van de ophaalkalender van MIWA. Zet je afval buiten vóór 6 uur de dag van de ophaling of na 18 uur de avond voordien. De aannemer verzamelt de aangeboden afvalfracties (huisvuil, PMD, papier en karton, GFT) naar een plaats die voor de ophaalwagens bereikbaar is.

Dat geldt dus ook voor je container met GFT en met gewoon huisvuil. Op de containers hangt een adressticker. Op die manier kan de aannemer de leeggemaakte containers terug aan de juiste woning zetten. Zorg er daarom voor dat de sticker op je container goed leesbaar is. Je kan een nieuwe sticker aanvragen via 0800 98 003 of info@miwa.be.

 

Veiligheid op de werf

Een rioproject omvat complexe infrastructuurwerken. Dat vraagt duidelijke afspraken inzake veiligheid.

De aannemer voert de werken uit volgens een opgelegd veiligheidsplan. De werken zullen eveneens opgevolgd worden door een externe veiligheidscoördinator.

Ook voor jou als bewoner zijn er een aantal richtlijnen. Allereerst: vermijd indien mogelijk de werfzone!

Indien je toch de werfzone betreedt gelden volgende regels:

• Zorg ervoor dat je bij het betreden van de werfzone alles ziet en hoort. Geen gsm of oortjes in   de werfzone.

• Alertheid te allen tijde, ook na de werkuren! De werfzone is nooit een veilig speelterrein!

• Respecteer signalisatie en afsluitingen.

• Maak oogcontact bij naderen van zwaar werfverkeer.

 

Afkoppeling op privédomein

Na de werken zal het afval- en hemelwater gescheiden afgevoerd worden. Daarom is het belangrijk dat ook jouw afvalwater in de juiste afvoerbuis terechtkomt, zonder hemelwater. Daar moet je zeker rekening mee houden bij nieuwbouw of als je je woning grondig verbouwt. Wij weten dat dit niet altijd gemakkelijk is voor bestaande woningen. Daarom willen wij jou hierbij helpen.

- Gesloten bebouwing? De afkoppeling is niet verplicht als je hiervoor leidingen moet aanpassen binnenin je woning. Dit is het geval voor de meeste gesloten bebouwingen. In dat geval zal er op het einde van het project een keurder langskomen die controleert of je afvalwater op de afvalwaterafvoer aangesloten is. De kosten hiervoor worden door de stad betaald.

- De afkoppeling is wel verplicht in alle andere gevallen. Je hebt hiervoor al bezoek en een voorstel gekregen van de afkoppelingsdeskundige. Als je de overeenkomst ondertekent en terugstuurt, vraag je ook meteen ondersteuning aan voor deze afkoppeling. Je kan hiervoor beroep doen op ons subsidiereglement en maximaal 1.500 EUR subsidie krijgen voor uitvoering van de afkoppeling. Op het einde van het project wordt ook jouw woning gekeurd op kosten van de stad. Een conform keuringsattest is vereist om wettelijk in orde te zijn.

Meer info: www.sint-niklaas.be/afkoppeling

 

Contact en informatie

Werfkeet

De werfkeet van de aannemer staat XXX. Elke XXdag om XXX uur, voor de aanvang van de wekelijkse werfvergadering, wordt er tijd gemaakt voor vragen van de bewoners. Je bent er welkom.

Aannemer Van Den Berghe

- Projectleider: Stijn van den Berghe (stijn@nvvdb.be)

- Werfleider: Rik van Laeken (rik@nvvdb.be)

NOODNUMMER: 03 735 04 20.

Stadsbestuur Sint-Niklaas

- Dienst communicatie, communicatie@sint-niklaas.be, tel. 03 778 30 81.

- Projecten openbaar domein, miquel.pots@sint-niklaas.be, tel. 03 778 35 24.

 

Contact

Projecten openbaar domein

Industriepark-Noord
4
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen