Speelstraat

Speelstraat

In een speelstraat wordt je straat of een gedeelte ervan afgesloten tussen 9uur en 17uur. Zo maken we van de rijweg een veilige en nabije speelplek en krijgen kinderen toch de kans goed buiten te spelen.

Kan mijn straat een speelstraat worden?

Niet elke straat is geschikt om af te sluiten. In sommige straten is er belangrijk doorgaand verkeer of rijdt er openbaar vervoer in de straat. De straten die nooit in aanmerking komen om een speelstraat te worden vind je in de lijst onderaan deze pagina.

Subsidie voor elke speelstraat!

Elke straat krijgt een subsidie van 100 euro (per dag) tot maximum 300 euro (per jaar) voor de organisatie van een leuke activiteit of de aankoop van spelmateriaal.

Wanneer en hoe vraag je een speelstraat aan?

  • Speelstraten van de eerste dag van de vakantie tot 31 juli: uiterlijk op 31 mei. 
  • Speelstraten van 1 augustus tot en met 31 augustus: uiterlijk op 30 juni.
  • Speelstraten van 1 september tot 30 september: uiterlijk op 31 juli.

Stap 1: Check of jouw straat niet in de lijst van straten staan die geen speelstraat kunnen worden.

Stap 2: Ga op zoek naar 5 meerderjarige meters/peters die in de straat wonen. Uit elke woning kan slechts 1 meter/peter kandidaat zijn.

Stap 3: Kies een periode voor de aanvraag van een speelstraat. Kies je één of meerdere dagen in de week of liever een weekend? Je straat kan maximaal 2 aaneensluitende werkwerken, 4 opeenvolgende weekends of maximaal een vaste dag per week gedurende de zomervakantie worden afgesloten als speelstraat.

Stap 4: Vul onderstaand digitaal invulformulier op deze pagina in. Na indiening ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging via e-mail.

Stap 5: De stadsdiensten en politie bekijken of jouw straat een speelstraat kan worden en het college van burgemeester en schepenen geeft hier al dan niet toestemming voor.

Stap 6: De aanvrager ontvangt via e-mail het resultaat van de beslissing.

Nog niet overtuigd?

  • Maak voor de kinderen in jouw straat het verschil
  • Zorg voor een leuke sfeer tussen buren
  • Fietsers en autobestuurders die in de speelstraat wonen mogen er wel rijden, op voorwaarde dat ze het stapvoets doen
  • Spelende kinderen, skaters en voetgangers hebben in een speelstraat altijd voorrang!
  • De stadsdiensten leveren in de week voor de inrichting van de speelstraat al het benodigde signalisatiemateriaal.

Foto's: 
Nieuws Teasers: 
Bijlagen Datum
Lijst met straten die geen speelstraat kunnen worden 13/04/2018 - 15:53
Stedelijk reglement speelstraten 10/05/2016 - 11:32

Aanvraagformulier speelstraat

Speelstraat

Geef de huisnummers op aan het begin en einde van het deel van de straat dat u als speelstraat wil inrichten.

een of meerdere dagen in een werkweek of een weekend
maximaal 2 volledige aaneensluitende werkweken OF
maximaal 4 volledige opeenvolgende weekends OF
maximaal een vaste dag per volledige week gedurende de hele speelstraatperiode(s)

Geef hier aan of u ook een speelstraat organiseert op Autovrije Zondag (18 september 2016).

100 EUR/dag, maximaal 300 EUR per kalenderjaar

bv. welk speelmateriaal, welke (georganiseerde) activiteit, welke versnappering ...

Contactpersoon en meter/peter 1
Meter/peter 2
Meter/peter 3
Meter/peter 4
Meter/peter 5

Contact

Grote Markt 1
9100
Sint-Niklaas
03 778 35 13

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter