Afval

Afval sorteren is goed. Maar afval voorkomen is beter. Hier vindt u de complete dienstverlening van het stadsbestuur en de afvalintercommunale Mi-Wa rond de aanpak van het afvalprobleem in Sint-Niklaas.

Nieuws Teasers: 

 

NIEUWS

Stadsbestuur vraagt definitieve sluiting asbeststort SVK

16/10/2017 - 13:39 Het stadsbestuur vindt het niet langer verantwoord om een stortplaats voor asbesthoudende materialen te exploiteren vlakbij de stadskern en heeft daarom formeel aan het provinciebestuur gevraagd de vergunning voor het SVK-stort in de Langhalsbeekstraat geheel op te heffen.

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter