Afval

Afval sorteren is goed. Maar afval voorkomen is beter. Hier vindt u de complete dienstverlening van het stadsbestuur en de afvalintercommunale Mi-Wa rond de aanpak van het afvalprobleem in Sint-Niklaas.

Nieuws Teasers: 

 

NIEUWS

Grote Zwerfvuilactie: ga je mee de uitdaging aan?

12/02/2018 - 15:27 Heb je ook genoeg van al dat zwerfvuil langs de bermen en in de straten? De stedelijke adviesraad voor milieu en natuur “STRAMIN” doet een warme oproep aan alle inwoners om onze gemeentelijke wegen, pleinen, bermen …te bevrijden van al dat zwervend vuil. 

Stadsbestuur vraagt definitieve sluiting asbeststort SVK

16/10/2017 - 12:39 Het stadsbestuur vindt het niet langer verantwoord om een stortplaats voor asbesthoudende materialen te exploiteren vlakbij de stadskern en heeft daarom formeel aan het provinciebestuur gevraagd de vergunning voor het SVK-stort in de Langhalsbeekstraat geheel op te heffen.

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter