De stad composteert: bodemverbeteringsmiddel

Composteren

Zelf composteren - Wat is compost? - Gebruik van compost -  - Gratis compost

Wat is composteren?

Composteren bestaat erin het afval uit tuinen en parken enerzijds en afval uit de keuken anderzijds om te vormen tot een stabiel eindproduct. In feite geschiedt tijdens het composteringsproces precies hetzelfde natuurlijke proces als bij het verteren van gevallen bladeren op de bodem. Miljoenen micro-organismen en schimmels breken het blad langzaam af en vormen hierbij stabiele organische stof. Er kunnen twee types compost onderscheiden worden: groencompost en GFT-compost.

 

Groencompost

Groencompost is het eindproduct van de compostering van groenafval uitsluitend afkomstig uit tuinen, parken en bermen. Groenafval bestaat uit snoeihout , bladeren, haagscheersel, organisch afval uit parken en plantsoenen en wegbermmaaisel. Groencompostering gebeurt in open lucht in lange composthopen van ongeveer 3 meter hoog.

GFT-compost

GFT-compost ontstaat door het composteren van het GFT-afval dat bij burgers wordt opgehaald in het kader van de selectieve afvalophaling. Analyses hebben aangetoond dat ongeveer 65 gewichtsprocent van het GFT ingenomen wordt door de T-fraktie (het tuinafval) en bijna 35 gewichtsprocent door de GF-fraktie (het keukenafval van onder andere groenten en fruit). GFT-compostering geschiedt omwille van de geurproblematiek in afgesloten hallen.Vooral het keukenafval kan in het begin van het composteringsproces geurhinder veroorzaken.

 

Gebruik van compost

Compost in de groenonderhoud kan in gebruik verschillen in functie , namelijk :

  • Bodembedekking ( tegen onkruid)
  • Structuurverbeteraar grond ( voor de aanleg)
  • Meststof ( minder van toepassing , maar niet te verwaarlozen)

voor meer informatie over compost : Vlaamse Compostorganisatie vzw of www.vlaco.be

 

 

 

Gratis compost voor inwoners van Sint-Niklaas

Tijdens bepaalde periodes kunnen alle inwoners van Sint-Niklaas gratis compost verkrijgen op de stedelijke compostwerf, Industriepark-West 60A.

Elk gezin kan tot 10 m┬│ gezeefde compost afhalen. De afhaler zorgt zelf voor het laden en het transport.

De compostwerf is alle werkdagen open van 8.00 tot 16.00 uur. Aan de compostwerf melden geïnteresseerden zich eerst aan bij de werfverantwoordelijke. Hij registreert hun identiteit en rijksregisternummer, plaats van verwerking, het gebruik en afhaalde hoeveelheid. Dit in het kader van de registratieplicht aan OVAM

 

Meer inlichtingen zijn te bekomen bij compostwerf-top@sint-niklaas.be of 03 778 38 63

 

 

Foto's: 
Nieuws Teasers: 

Contact stadhuis

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Bekijk hier onze privacyverklaring.

Facebook Twitter