Beleid

Op basis van groen- en beheerplannen tracht de stad het behoud, beheer en de uitbreiding van het openbaar groen op lange termijn te verzekeren.

Ecologisch en natuurlijk groenbeheer is de leidraad voor het bereiken van meer gevarieerde en waardevolle groenzones:
- Natuurlijke en milieuvriendelijke groenzones, duurzame materialen en inheemse planten zijn standaard.
- Stimuleren van biodiversiteit door een waaier aan structuren, begroeiingstypes en groeiomstandigheden.
- Sinds 2009 worden geen pesticiden meer gebruikt op het openbaar domein, na een geleidelijke afbouw. Deze gewijzigde werkwijze heeft een grote impact op de soortenrijkdom en de onderhoudstechnieken die gebruikt worden.
- Verstoring van de bodem wordt beperkt.
- Composteren en hergebruik van groenafval op de stedelijke compostwerf.

Van ontwerper tot uitvoerder is iedereen bewust bezig met deze principes, waardoor de natuur langzaam maar zeker opnieuw haar logische plaats inneemt binnen het stedelijk weefsel.

Nieuws Teasers: 

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter