Duurzaam beleid

Een duurzaam beleid houdt rekening met onze huidige noden zonder daarbij de behoeften en noden van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij wordt gestreefd naar een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen.

Sint-Niklaas maakt reeds geruime tijd werk van een duurzaam beleid.De stad ondertekende hiervoor op onderscheidingsniveau de Samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid voor de perioden 2005 - 2007 en 2008- 2013.

Voor de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst in Sint-Niklaas staan 2 duurzaamheidsambtenaren in. Met medewerking van de andere stadsdiensten proberen zij op een 10-tal domeinen het begrip ‘duurzaam beleid’ inhoud te geven:

  • de instrumenten van het beleid
  • afval
  • bodem
  • duurzame ontwikkeling
  • energie
  • hinder
  • milieuverantwoord productgebruik
  • mobiliteit
  • natuur
  • water

De doelstellingen van het milieu- en duurzaamheidsbeleid zijn vervat in het Milieubeleidsplan (MBP) dat 6 jaar geldig is. De vorderingen en uitgevoerde acties in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst worden jaarlijks gerapporteerd in een Milieujaarprogramma (MJP).

Nieuws Teasers: 
Bijlagen Datum
Milieujaarprogramma 2014 02/10/2014 - 09:40
Milieujaarprogramma 2013 02/10/2014 - 09:39
Milieujaarprogramma 2011 05/11/2012 - 14:04
Milieujaarprogramma 2012 05/11/2012 - 14:02
Milieujaarprogramma 2010 15/09/2010 - 16:09
Milieubeleidsplan 2007-2013 01/07/2010 - 20:50

Contact

Grote Markt 1
9100
Sint-Niklaas
03 778 31 90

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter