Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA): premie

Een IBA is een minizuiveringsinstallatie die huishoudelijk afvalwater ter plaatse behandelt zodat het zuiver genoeg is om in het oppervlaktewater te lozen. Huishoudelijk afvalwater is afvalwater dat voortvloeit uit de normale huishoudelijke activiteiten, sanitair, keuken, schoonmaak.

Waterzuivering met planten, zoals rietvelden, wortelzonevelden en vloeivelden, worden gesubsidieerd. De premie bedraagt 496 EUR.

Inlichtingen over de premie: milieudienst, milieu@sint-niklaas.be; tel. 03 778 31 99.

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter