Kleine landschapselementen (KLE): premie

De premie kan aangevraagd worden door eigenaars of gebruikers van het kleine landschapselement.

Er kan een premie bekomen worden voor de aanplanting en het onderhoud van:

  • hoogstammige en halfstammige fruitbomen
  • hagen, houtkanten, houtwallen en heggen
  • streekeigen, hoogstammige loofbomenrijen
  • streekeigen knotbomenrijen

Ook voor de aanleg en het onderhoud van waterpartijen (rootputten - veedrinkpoelen - hoekputten - waterpartijen in verbinding met een waterloop) kan een premie worden aangevraagd. 

De aanvragen moet u uiterlijk 2 maanden vóór de aanplanting, de aanleg of de onderhoudswerken indienen bij het stadsbestuur via één van onderstaande aanvraagformulieren.

Na de uitvoering van de werken dient de milieudienst op de hoogte te worden gebracht via het controleaanvraagformulier, zodanig dat de controle kan gebeuren.

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter