Realiseren van een passiefwoning: subsidie

Er wordt een forfaitair bedrag van 5.000 EUR per woning toegekend, op voorwaarde dat:

  • De woning voldoet aan de passiefhuisstandaard, te staven door een certificaat afgeleverd door Passiefhuis-Platform vzw.

    Dit houdt in dat:

    - het verbruik voor ruimteverwarming maximaal 15 kWh/m2 jaar bedraagt;

    - de luchtdichtheid van de woning (n50-waarde) kleiner of gelijk is aan 0,6/h.

  • Het brutovolume van de woning bedraagt maximaal 750 m3.

In het geval van een renovatie bedraagt het te verbouwen volume minimaal 50% van het totale volume van de woning.

Aanvraag van de subsidie door de bouwheer dient te gebeuren binnen de 6 maand na aflevering van de stedenbouwkundige vergunning. De aanvrager moet een natuurlijk persoon zijn.

Aanvraag tot uitbetaling van de subsidie dient te gebeuren binnen de 6 maand na bekomen van het passiefhuiscertificaat.

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter