Mobiliteit

Verplaatst u zich bij voorkeur door de stad met de fiets, te voet, met de autobus, de bromfiets of de wagen? U vindt hier als weggebruiker alle nuttige info.

Nieuws Teasers: 

 

NIEUWS

Vier nieuwe fietsstraten in stadskern

03/09/2017 - 12:59 Sint-Niklaas wil uitgroeien tot een echte fietsstad en legt op vrijdag 1 september 2017 opnieuw een stukje van de weg af met de opening van vier nieuwe fietsstraten. Waar fietsers thuis zijn en de auto een gast is!

Stadsbestuur brengt wijkcirculatie in kaart

21/08/2017 - 15:09 Het stadsbestuur stelt de circulatiemaatregelen voor die het verkeer in de binnenstad vlotter, leefbaarder en veiliger moeten maken. Het is het resultaat van een intens participatietraject waaraan veel stadsgenoten actief deelnamen. De uitvoering gebeurt geleidelijk en in overleg met de bewoners en belangrijke partners. Iedereen kan de voorgestelde maatregelen raadplegen op een nieuwe website: www.sint-niklaas.be/wijkcirculatie

Modernisering parkeerbeleid afgerond

11/08/2017 - 14:34 Sinds deze zomer zijn stedelijke parkeerproducten online beschikbaar en kan parkeren in de stadskern volledig ticketloos. Deze dienstverlening vormt voor het stadbestuur het sluitstuk van de modernisering van het parkeerbeleid.

Blijf op de hoogte van verkeershinder door wegenwerken: abonneer u op de nieuwsbrief

10/08/2017 - 12:48 Wegenwerken zijn onvermijdelijk in een stad. Om de hinder te beperken maakt het stadsbestuur duidelijke afspraken met de aannemers over uitvoering, timing en wegomleggingen. De communicatie over de werken is daarbij essentieel.

Nieuw: parkeren zonder ticket achter de voorruit

04/08/2017 - 13:16 Het stadsbestuur werkt stap voor stap aan de modernisering van het parkeerbeleid in de stadskern. Er verschenen nieuwe, ‘slimme’ parkeerautomaten in het straatbeeld en de tariefstructuur werd vereenvoudigd. Betalen via sms of via een app is mogelijk en winkelparkeren is gratis gedurende 30 minuten op verschillende locaties. De meeste parkeerproducten zijn online beschikbaar.

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter