Elektrische laadpalen

Waar publiek laden in Sint-Niklaas?

In samenwerking met Eandis wordt momenteel een basisnetwerk voor publiek laden  uitgerold op het grondgebied. Tegen eind 2018 zult u zo kunnen laden op 20 verschillende locaties op het openbaar domein in Sint-Niklaas. Op het kaartje in bijlage vindt u de 17 locaties gesitueerd in de binnenstad. Daarnaast is in het centrum van elke deelgemeente ook steeds 1 laadpaal ter beschikking. 

Welke locaties al effectief actief zijn vindt u terug op de website www.milieuvriendelijkevoertuigen.be. Deze website geeft een volledig overzicht van alle beschikbare laadpalen op het grondgebied. Raadpleeg ook deze website voor verdere info omtrent de uitbaters van de laadpalen, de tarieven en de verdere laadmodaliteiten.

De uitrol van een basisnetwerk voor publiek laden past in de Vlaamse doelstelling om tegen 2020, voor iedere burger die niet in de mogelijkheid is om te laden op eigen terrein, een publiek toegankelijke laadpaal ter beschikking te hebben binnen een straal van 500 m. Dit in de wetenschap dat:
-          70% van het laden thuis gebeurt;
-          20% kan laden op het werk;
-          voor de overige 10% gebruikt wordt gemaakt van een publieke laadpaal.  

Tegen eind 2020 zal het basislaadnetwerk voor publiek laden minimaal 38 laadpalen  omvatten.  

Nieuws Teasers: 

 

NIEUWS

Elektrische laadinfrastructuur op het grondgebied: stand van zaken

18/10/2017 - 09:18 In samenwerking met de distributiebeheerder Eandis wordt momenteel een basisnetwerk voor publiek laden uitgerold in Sint-Niklaas. Op deze manier zullen gebruikers van een elektrisch voertuig tegen eind 2017 terecht kunnen op 13 verschillende publiek toegankelijke locaties om hun voertuig op te laden.
Bijlagen Datum
Overzicht elektrische laadpalen 2017-2018 19/04/2018 - 14:09

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter