Sint-Niklaas, fietsstad in wording.

Sint-Niklaas is een fietsstad in wording. Om een volwaardige fietsstad te worden moeten er een aantal bouwstenen bij mekaar gelegd worden. Zo vormen infrastructurele ingrepen een belangrijk element in het integraal fietsbeleid. Een comfortabel, samenhangend, veilig, leesbaar fietsnetwerk is essentieel voor de fietser. Daarnaast is een goede veilige stalling onontbeerlijk. Op de inspraakrondes (fietsconferenties) werden beide bouwstenen als prioritair aan te pakken bestempeld. Daarom werd een studiebureau aangesteld om deze elementen in een studie te gieten. De documenten werden definitief vastgesteld in gemeenteraadszitting van 24 juni 2016.

  • Met de fietsinfrastructuurstudie worden de knelpunten binnen de diverse functionele netwerken in kaart gebracht. Met de inbreng van de laatste fietsconferentie geeft dit document een ontwerpoplossing met een daaraan gekoppelde urgentie van de aanpak voor deze knelpunten weer. Vervolgens vormt de fietsinfrastructuurstudie een leidraad waarnaar zal gegrepen worden bij dossiers van heraanleg.  De komende maanden zal de stad in samenspraak met diverse partners werk maken van de uitvoering van dit plan.
  • In het fietsparkeerplan werden de bezettingsgraden van de stallingen t.h.v. stedelijke functies in beeld gebracht. Dit leerde ons vooral dat er een nood is aan kwalitatieve stallingen in de stationsomgeving. Met dit document zal verder een inplantingstrategie voor buurtstallingen en andere functies uitgewerkt worden, gedifferentieerd  naar type gebied. Verder worden er een aantal creatieve oplossingen voor het fietsparkeren aangeboden. Dat geeft de gelegenheid om maatwerk te voorzien.

Uiteraard hebben deze documenten niet de ambitie om allesomvattend te zijn. Een integraal fietsbeleid vergt o.a. een doorgedreven communicatie en sensibilisering. Het consequent toepassen van het STOP-principe in de diverse stadsprojecten vervolledigt het streven naar een integraal fietsbeleid. Het stadsbestuur heeft binnen de contouren van het mobiliteitsplan, zich ge├źngageerd om hier ook volop op in te zetten.

Foto's: 
Nieuws Teasers: 

 

NIEUWS

Stem voor Sint-Niklaas Fietsstad 2018

26/03/2018 - 16:43 Sint-Niklaas is genomineerd als Fietsstad 2018! En we zijn bovendien in de running voor de publieksprijs. Om deze prijs te kunnen verzilveren, hebben we jouw stem nodig.
Bijlagen Datum
Fietsparkeerplan 03/08/2016 - 16:05
Fietsinfrastructuurstudie 03/08/2016 - 16:03
Sint-Niklaas, fietsstad in wording.

Contact

Grote Markt 1
9100
Sint-Niklaas
03 778 30 80
Grote Markt 1
9100
Sint-Niklaas
03 778 32 50

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter