Snelheids- en tonnageplan

Het snelheids- en tonnageplan is één van de acties uit het mobiliteitsplan dat in 2015 werd goedgekeurd. Het mobiliteitsplan ijvert voor meer verkeersveiligheid, hogere verkeersleefbaarheid en betere luchtkwaliteit. Het zet onder meer in op de promotie van de fiets als het stedelijk vervoermiddel bij uitstek, een beter gebruik van de parkeermogelijkheden, verbetering van het openbaar vervoer en het legt de principes vast van wijkcirculatie.

 Onder het moto ‘het juiste verkeer op de juist ingerichte weg’ omvat het mobiliteitsplan ook een snelheidsplan en lokaal vrachtroutenetwerk, die dit najaar in uitvoering gaan. U kan er meer over lezen op www.sint-niklaas.be/mobiliteitsplan.

 


Een consequent en duidelijk snelheidsplan

Elke straat krijgt een snelheidsregime op basis van zijn wegcategorisering en lokale functie.

30:
- Schoolomgevingen.
- Woonstraten: het aantal wordt sterk uitgebreid. Een aantal woonstraten blijft voorlopig echter 50 in afwachting van structurele maatregelen.

50:
- Bebouwde kom, wegen met een wijkontsluitingsfunctie.
- Wegen zonder uitgesproken verkeersfunctie, zoals landelijke wegen.

70:
- Verkeersdragende wegen, tussen de bebouwde kommen.

Hier vindt u een overzicht van alle straten met:
-          snelheidsregime 30 km/uur
-          snelheidsregime 50 km/uur

 gewenst snelheidsregime snelheidsplan Sint-Niklaas
 snelheidsplan Belsele snelheidsplan Nieuwkerken snelheidsplan Puivelde snelheidsplan Sinaai  


Het uitzetten van een sturend vrachtroutenetwerk

Tegelijk wordt ook het vrachtroutenetwerk uitgezet door zones af te bakenen die verboden zijn voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton. Daardoor komen vrachtwagens op vaste routes terecht. Zwaar vervoer blijft in principe op de rondweg, de invalswegen en de verbindingswegen tussen de bebouwde kommen. De details over het vrachtroutenetwerk vindt u hier.

 Maatregelen voor het vrachtverkeer. Hoofdroutes voorzien voor het vrachtvrkeer. 

Tijdspad

 In de loop van oktober 2016 werden de eerste zones zichtbaar. Om een wildgroei aan nieuwe verkeersborden te vermijden wordt de maximumsnelheid en tonnagebeperking aangeduid met zoneborden. Deze worden geplaatst op alle toegangswegen van de zone. Dit betekent dat u de aanduiding van de maximum toegelaten snelheid niet in elke straat binnen de zone zal zien. De eerste maanden kan uw raamaffiche zeker helpen om de aandacht van verstrooide chauffeurs te vestigen op het snelheidsregime in uw straat!

Nieuws Teasers: 
Bijlagen Datum
Vrachtroutenetwerk, mobiliteitsbeleid 06/10/2016 - 16:57
Straten die zone 50 worden 06/10/2016 - 15:57
Straten die zone 30 worden 06/10/2016 - 15:55

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter