Verkeersveilige schoolomgevingen

Het stadsbestuur hecht veel belang aan de verkeersveiligheid van schoolomgevingen en schoolroutes.

In eerste plaats omdat we de kinderen van onze stad ten allen tijde willen beschermen, en omdat we ze het recht om zich te (leren) verplaatsen op een zelfstandige manier niet willen ontnemen. Kinderen zijn de meest kwetsbare groep in het verkeer. Dit onder meer omwille van hun postuur en de motorische en fysieke beperkingen die eigen zijn aan hun leeftijd. Bovendien zijn ze als zachte weggebruiker weinig beschermd tegen lichamelijke letsels bij ongevallen. Het traject dat kinderen het vaakst afleggen is dat tussen hun huis en de school.

Een tweede reden om aan verkeersveilige schoolomgevingen en schoolroutes te werken is dat onze stad, als scholenstad met 21.331 leerlingen, dagelijks talloze verplaatsingen in functie van de schoolgaande jeugd telt. Deze gebeuren met de wagen, met de fiets of te voet. Op verschillende plaatsen ontstaat hierdoor ’s morgens en ’s avonds een verkeersknoop. Om deze verkeersknopen en andere verkeersonveilige situaties op te lossen dient op verschillende sporen gewerkt te worden, waarvan schoolomgevingen en schoolroutes een belangrijke is.

Het stadsbestuur wenst een partnerschap aan te gaan met de scholen op het grondgebied van stad Sint-Niklaas. Voor de kleuter –en lagere scholen neemt dit de vorm aan van het ondertekenen van een charter over verkeersveiligheid. Hierbij nemen zowel de scholen, de ouders en de kinderen, het stadsbestuur als  de politie het engagement om samen aan een actieplan verkeersveiligheid op maat van de school te werken. Dit actieplan wordt ook wel schoolvervoerplan genoemd en houdt punten in over volgende thema’s: informatie, sensibilisering, educatie, vervoerswijze, infrastructuur, schoolroutes,…  Als scholen zich actief inzetten om de verkeersveiligheid van hun schoolomgeving aan te pakken kunnen ze een label verkeersveilige school verdienen. 

Secundaire scholen kunnen specifieke vragen over hun schoolomgeving stellen aan de dienst mobiliteit. Daarnaast is er het stadsbrede initiatief waar de scholen op kunnen intekenen omtrent verkeerseducatie bij middelbare scholieren: de verkeersweek. Dit initiatief wordt georganiseerd door leerkrachten van verschillende scholen, in samenwerking met de Sint-Nicolaas scholengemeenschap, stadsbestuur Sint-Niklaas en Ronde Tafel Sint-Niklaas. Verder kunnen scholen en/of ouder(comité)s initiatief nemen om specifieke pijnpunten aan te pakken.

Als werkwijze omtrent de verkeersveiligheid in schoolomgevingen en op schoolroutes wordt gekozen voor een integrale benadering met aandacht voor minstens volgende aspecten: informatie, sensibilisatie, educatie, vervoersmethode, infrastructuur, schoolroutes,….

Foto's: 
Nieuws Teasers: 

Contact

Grote Markt 1
9100
Sint-Niklaas
03 778 32 50

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter