Politietoelatingen

Stadhuis - hoofdingang - 2de verdieping - tel. 03 760 92 23 - mobiliteit@sint-niklaas.be

Activiteiten (manifestaties) op de openbare weg

Een schriftelijke aanvraag moet vooraf gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen. Ingeval van toelating moet steeds rekening worden gehouden met de bepalingen van het politiereglement ter zake. Er mogen geen strooibiljetten op de openbare weg worden gegooid.

Betogingen

Voor alle betogingen moet vooraf schriftelijke toelating worden gevraagd aan de burgemeester.

Collecten (geldinzamelingen)

De toelating tot het organiseren van collecten voor liefdadige doelstellingen moet schriftelijk worden aangevraagd :

  • aan het college van burgemeester en schepenen, indien zij worden gehouden op het grondgebied van de gemeente ;
  • aan de bestendige deputatie van de provincie, indien er in verschillende gemeenten van haar provincie of op het grondgebied van de gehele provincie wordt gecollecteerd ;
  • aan de koning, indien over het hele land op het grondgebied van 2 of meer provincies wordt gecollecteerd.

Luidsprekers

Voor het voeren van publiciteit via reclamewagens en/of luidsprekers op de openbare weg moet een schriftelijke aanvraag worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

Maskeren en vermommen

Toelating tot het maskeren en vermommen moet schriftelijk worden aangevraagd aan de burgemeester.

Muziek maken op de openbare weg

Nieuwe richtlijnen en voorwaarden 2012 :

Voor een vergunning van 3 maanden dient de muzikant vooraf 25 euro te betalen bij de dienst mobiliteit (stadhuis), Grote Markt 1 te Sint-Niklaas. Gelieve bij voorkeur met bancontact te betalen. Verder worden alle gegevens genoteerd en een toelating opgemaakt.

Tijdens de donderdagse markt (donderdagvoormiddag van 07.00 uur tot 13.00 uur) en de kermisperiode, dient u zich echter op te stellen op de promenade aan de buitenrand van het plein (Grote Markt), en niet tussen de markt- of foorkramen zelf. Het bespelen van het instrument mag geen enkele hinder veroorzaken voor de omwonenden of de bevolking in het algemeen. In geen geval mag gebruik worden gemaakt van een vaste of mobiele geluidsversterking.

Belangrijk! Om het uur dient u van staanplaats (>250 meter) te veranderen. U mag geen muziek spelen bij de verplaatsingen van de ene locatie naar de andere en u dient uiteraard de voetpaden te volgen. Bij niet-naleving van deze voorwaarden of ingeval van ernstige klachten kan de vergunning onmiddellijk worden ingetrokken door de lokale politie.

Ontsteken van vuurwerk - voetzoekers en oplaten van wensballons

Nieuwe richtlijnen en voorwaarden 2012 :

Het is verboden om vuurwerk of voetzoekers te ontsteken en wensballons op te laten, dit zowel in de private als in de publieke sfeer. Dit verbod is bepaald in het algemeen politiereglement van de stad Sint-Niklaas.

Het stadsbestuur wenst te benadrukken dat inbreuken niet enkel tot een gemeentelijke administratieve sanctie kunnen leiden, maar dat deze ook ingeval van (brand)schade verregaande gevolgen kunnen hebben inzake persoonlijke aansprakelijkheid. Het stadsbestuur vraagt dan ook met aandrang aan de bewoners om de verbodsbepalingen voor het ontsteken van vuurwerk / voetzoekers en het oplaten van wensballons te respecteren.

 

Contact

Grote Markt 1
9100
Sint-Niklaas
03 778 32 50

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter