Rijbewijzen

Er zijn verschillende soorten rijbewijzen. In de rijschool of in het examencentrum bezorgt men u de juiste documenten om een aanvraag te doen.

Voorlopig rijbewijs

De aanvraag voor het voorlopig rijbewijs moet persoonlijk gebeuren. Breng het formulier mee van het examencentrum en/of attest van de rijschool. De prijs bedraagt 25 EUR.

Het voorlopig rijbewijs voor 18 maanden kan u pas vanaf 18 jaar bekomen, mits voorlegging van een bekwaamheidsattest van de rijschool.

Rijbewijs

U slaagde in uw rijexamen. Met het attest van het examencentrum en uw identiteitskaart gaat u naar de dienst rijbewijzen. Mits betaling van 25 EUR kan u na vijf tussenliggende werkdagen uw rijbewijs afhalen. Het rijbewijs blijft tien jaar geldig.

Internationaal rijbewijs

In sommige landen wordt het Belgisch rijbewijs niet erkend. Zelfs als ons rijbewijs erkend is in het land van bestemming kan het zijn dat u, als u een wagen wil huren, ook een internationaal rijbewijs moet voorleggen. O.a. in de Verenigde Staten is dat het geval. U kan hierover informatie krijgen bij uw reisbureau of bij de ambassade van uw reisbestemming.

Een internationaal rijbewijs wordt aangevraagd op voorlegging van de identiteitskaart en het geldig nationaal rijbewijs. Breng één recente pasfoto mee. De kostprijs bedraagt 16 EUR. Het rijbewijs blijft drie jaar geldig.

Verlies van rijbewijs

Voor de aangifte van verlies of diefstal van een rijbewijs en het vervullen van de formaliteiten voor het bekomen van een duplicaat moet u rechtstreeks naar de lokale politie.

Na aangifte van verlies, wendt u zich tot de dienst bevolking in het stadhuis, in het bezit van uw identiteitskaart of aangifte van het verlies van uw identiteitskaart en de aangifte van het verlies van uw rijbewijs. De kostprijs bedraagt 25 EUR.

Tussenkomst in retributiekost rijbewijs voor personen met een handicap of medische beperking

Indien u uw rijbewijs moet vernieuwen op basis van een medisch attest groep 1 of een CARA-attest, wordt dit document kosteloos uitgereikt.

Let wel:

  • Het gaat om een vernieuwing op basis van de vermelde attesten. Elke eerste aanvraag is wel betalend (25 EUR).
  • De vrijstelling is niet van toepassing voor rijgeschiktheidsattesten groep 2. Deze zijn nodig voor het uitoefenen van een beroep, waardoor de retributie meestal door de werkgever wordt terugbetaald.

Contact

Grote Markt 1
9100
Sint-Niklaas
03 778 33 00

Contact stadhuis

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Bekijk hier onze privacyverklaring.

Facebook Twitter