Ruimtelijke ordening

Waar worden nieuwe woningen gebouwd? Welke zones op het grondgebied zijn voorbehouden voor bedrijfsactiviteiten? Hoe zal zich het natuur- en landbouwgebied ontwikkelen? Informatie over de voornaamste instrumenten van het stedelijk ruimtelijk beleid vindt u op deze pagina’s. Bekijk ook zeker onze projecten omtrent stadsvernieuwing.

Nieuws Teasers: 

 

NIEUWS

Enquête nieuw masterplan participatiemarkt stationsomgeving-noord tot 15 februari 2017

31/01/2017 - 09:36 Het stadsbestuur organiseerde op maandag 30 januari 2017, van 16 tot 21 uur in ’t Bau-huis, een open participatiemarkt ter voorbereiding van een nieuw plan voor de kwaliteitsvolle herinrichting van de noordelijke stationsomgeving. Aan de hand van fotopanelen werd het publiek bevraagd over thema’s als groenzones, wonen, een plek voor de school en de aanleg van een fietsroute. De enquête blijft nog beschikbaar online tot woensdag 15 februari 2017.

Masterplan nieuwe campus AZ Nikolaas

04/10/2016 - 08:15 Enkele jaren gelegen drukte AZ Nikolaas de wens uit te verhuizen naar een nieuwbouwcampus aan de rand van Sint-Niklaas. In overleg met de stad Sint-Niklaas werd geopteerd om deze campus in te planten langsheen de N41 op een terrein van 18 ha dat wordt begrensd door de Heimolenstraat, de ringgracht en door de hoogspanningslijn die van de N41 richting Smisstraat loopt. Zomer 2015 werd NERO samen met VECTRIS door het stadsbestuur geselecteerd om een masterplan en mobiliteitsplan voor de nieuwe campus op te maken.

Rioleringswerken in Puivelde vanaf dinsdag 16 augustus 2016

22/08/2016 - 11:11 Op donderdagavond 23 juni 2016 werd de aanleg van de collector Ossenhoek-Puivelde voorgesteld aan de handelaars en bewoners, in De Klavers in Belsele. De werken gaan van start op dinsdag 16 augustus en worden uitgevoerd in verschillende fasen om de hinder voor de bewoners zo veel mogelijk te beperken.

Rioleringswerken in de Populierenwijk in Belsele

17/06/2016 - 08:20 Op dinsdag 2 augustus 2016 gaan in belangrijke delen van de Populierenwijk werken van start voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Het gaat om een gezamenlijk project van Aquafin en het stadsbestuur.

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter