Ruimtelijke Planning

Waar worden nieuwe woningen gebouwd? Welke zones op het grondgebied zijn voorbehouden voor bedrijfsactiviteiten? Hoe zal zich het natuur- en landbouwgebied ontwikkelen? Informatie over de voornaamste instrumenten van het stedelijk ruimtelijk beleid vindt u op deze pagina’s. Bekijk ook zeker onze projecten omtrent stadsvernieuwing.

Nieuws Teasers: 

 

NIEUWS

Plannen voor de heraanleg van de Puidreef en de Kouterdreef

19/09/2017 - 21:43 Op dinsdagavond 19 september 2017 werden de plannen voor de heraanleg van de Puidreef en de Kouterdreef aan de bewoners voorgesteld in De Kouter in Belsele. In april 2018 gaan de werken van start.

Bericht openbaar onderzoek ontwerp rooilijnplan Kouterdreef - Puidreef

15/09/2017 - 15:33 Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat het ontwerp rooilijnplan Kouterdreef - Puidreef voor eenieder ter inzage ligt gedurende een termijn van dertig dagen, en dit van 21 september 2017 tot en met 20 oktober 2017.

Bekendmaking: publieke inspraak over het plan-MER voor bijkomende capaciteit aan windenergie in de haven van Antwerpen op de LinkerScheldeoever

25/08/2017 - 14:15 Wind aan de Stroom wenst in de toekomst een bijkomende capaciteit aan windenergie in de haven van Antwerpen op de LinkerScheldeOever te realiseren. De initiatiefnemer opteert voor de opmaak van een strategisch plan-MER. Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

Stadsprijs voor renovatie, invulbouw en duurzaam bouwen 2017

01/08/2017 - 10:42 Het stadsbestuur organiseert een wedstrijd voor het toekennen van de stadsprijs 2017 voor renovatie, invulbouw en duurzaam bouwen. Een jury van deskundigen kent in elke categorie een prijs toe ter waarde van 2.000 EUR. Om in aanmerking te komen voor deelname moet aan enkele voorwaarden voldaan worden. Inschrijven kan tot 1-12-2017.

Kruispunt Driekoningen maximaal bereikbaar tijdens heraanleg

14/04/2017 - 11:15 Op dinsdag 18 april 2017 gaan de werken op het kruispunt Driekoningen definitief van start. Door de heraanleg wordt het kruispunt veiliger voor fietsers en voetgangers en zal de doorstroming van het verkeer verbeteren. De heraanleg duurt ruim een jaar. Heel wat verkeersbewegingen blijven mogelijk tijdens de werken.

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter