Notarisaanvragen

Bij de verkoop van een onroerend goed dient de verkoper, volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art.5.2.5 en volgende artikels), te voldoen aan de informatieplicht. Deze informatie bestaat uit 3 attesten: een uittreksel van het vergunningenregister, een uittreksel van het plannenregister en een document stedenbouwkundige inlichtingen.

Bij een digitale aanvraag wordt alle informatie gebundeld in één attest. Het digitaal attest vermeldt zoveel mogelijk informatie uit de beschikbare databanken. Na eindcontrole wordt het attest digitaal verstuurd naar de aanvrager. De afgeleverde attesten worden automatisch gearchiveerd op een server, toegankelijk voor zowel de aanvrager als de verstrekker.

Opgelet

Met internet explorer zijn de aanvragen tijdelijk NIET mogelijk. Gelieve een andere internetbrowser te gebruiken zoals Firefox, Chrome, Safari,… Dank voor uw begrip.

Bijlagen Datum
Handleiding Vastgoedinformatie 13/03/2013 - 09:22

Kosten

Per dossier kost een digitale aanvraag 80 euro. Een aanvraag per brief of per mail blijft behouden op een kostprijs van 120 euro voor de stedenbouwkundige informatie en de milieu-informatie.

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter