Leren

‘Levenslang en levensbreed leren’ is het motto dat wij in onze kennismaatschappij steeds vaker te horen krijgen en het stadsbestuur na aan het hart ligt. Voor de onderwijs- en vormingsmogelijkheden in Sint-Niklaas kan u alvast op deze pagina’s terecht. Ook info over het onderwijsbeleid of andere onderwijspartners kan u hier vinden.

 

NIEUWS

Interview met leerling begeleid in een Time Out klastraject

28/04/2017 - 11:55 “De eerste keer dat ik in Time Out verwacht werd voor individuele begeleiding was dik tegen mijn goesting!” Hoe kijkt Dana (nu 19 jaar) terug op begeleid worden in een Time Out klastraject?

Vlaamse subsidie voor regeling optimalisatie stookplaatsen in scholen

27/04/2017 - 15:01 De Vlaamse Overheid subsidieert scholen om hun verwarminsinstallaties optimaal te laten afstellen tegen volgende winter. De subsidie bedraagt 500 euro voor een verwarmingsinstallatie tot 100 kilowatt en 1.500 euro voor een installatie boven 100 kilowatt. Een correct afgestelde verwarmingsinstallatie kan tot 10% energie besparen met een eerder beperkte investering. Op jaarbasis kan een school hierdoor gemiddeld 2.800 euro aan verwarmingskosten besparen.

Actie Diamant: Hergebruik je schoolmateriaal!

27/04/2017 - 14:45 Met een eenvoudige scholenactie wil MOS (Milieuzorg Op School) scholen, hun kinderen, personeel en ouders aanzetten om duurzaam om te gaan met schoolmateriaal. Hiermee willen we de afvalpreventieboodschap wat kracht bij zetten en het hergebruik van vele materialen stimuleren. 

Enquête

19/04/2017 - 20:58 Uit de enquête kwam de vraag naar presentatiemogelijkheid van leerlingen in onze school. Er zijn natuurlijk een aantal tentoonstellingen en projecten waar werk van leerlingen méé in opgenomen worden in de Vierkante zaal of elders. En er blijven kansen komen, we maken van deze gelegenheid gebruik om een eerste oproep te lanceren voor een “Kunstruilbeurs” tijdens het openingsweekend van volgend schooljaar.

Enquête

19/04/2017 - 20:58 Uit de enquête kwam de vraag naar presentatiemogelijkheid van leerlingen in onze school. Er zijn natuurlijk een aantal tentoonstellingen en projecten waar werk van leerlingen méé in opgenomen worden in de Vierkante zaal of elders. En er blijven kansen komen, we maken van deze gelegenheid gebruik om een eerste oproep te lanceren voor een “Kunstruilbeurs” tijdens hetopeningsweekend van volgend schooljaar.

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter