Begeleiding

Ouders en leerlingen staan er niet alleen voor tijdens de schoolperiode. Links op deze pagina kan u meer informatie vinden over:

GON: Het geïntegreerd onderwijs heeft als doelstelling jongeren met een handicap en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig de lessen of activiteiten te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs.

CLB: Leerlingen, ouders, leraren en schooldirecties kunnen bij het Centrum voor Leerlingbegeleiding terecht voor informatie, hulp en begeleiding over onder andere leren en studeren, de schoolloopbaan en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Opvoedingswinkel: Hier kan u onder andere terecht voor de speel-o-theek, oudergroepen (door vzw De Keerkring), STOP4-7 (trainingsprogramma voor kinderen van 4 tot 7 jaar en hun ouders) en Centrum Zitstil (informatie, training, vorming en meer over ADHD).

Time-Out: Time Out biedt begeleiding voor jongeren bij wie op korte of lange termijn schooluitval dreigt.

 

In Sint-Niklaas zijn heel wat initiatieven die kinderen, jongeren of volwassenen helpen met hun huiswerk of studies. Sommige initiatieven worden opgezet vanuit een school, andere vanuit een vrijwilligersorganisatie.

Verschillende studiebegeleidingsinitiatieven zijn verenigd in het Platform voor studiebegeleidingsinitiatieven. Via het Platform wil het stadsbestuur de studiebegeleidingsinitiatieven meer herkenbaarheid geven en de netwerking en samenwerking onderling stimuleren. In het Platform worden informatie, ervaringen en goede praktijken uitgewisseld.

Het Platform is samengesteld uit Sint-Niklase studiebegeleidingsinitiatieven, de stad Sint-Niklaas en hogeschool Odisee Campus Waas, die instaat voor de inhoudelijke begeleiding.

Leden van het Platform kunnen aanspraak maken op een subsidie van maximum 750 EUR/jaar. Ook scholen kunnen aansluiten bij het Platform en onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op financiële ondersteuning.

Nieuws Teasers: 
Bijlagen Datum
Huiswerkbegeleiding subsidiereglement 27/03/2017 - 14:13

Contact

Abingdonstraat 99
9100
Sint-Niklaas
03 778 36 49 (loket onderwijs)

Contact stadhuis

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Bekijk hier onze privacyverklaring.

Facebook Twitter