Lokaal overlegplatform (LOP)

Het LOP brengt de verantwoordelijken samen van alle scholen uit de regio en een breed gamma van organisaties die geconfronteerd worden met (on)gelijke onderwijskansen: ouderverenigingen, migrantenorganisaties, organisaties waar armen het woord voeren, de integratiesector, samenlevingsopbouw, sociale sector enz.

Het LOP probeert alle leerlingen gelijke kansen te bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd tracht het LOP elke vorm van uitsluiting, discriminatie en sociale scheiding tegen te gaan. Arm of rijk, wit of zwart, dit mag geen verschil maken op de schoolbanken. Op onze scholen is iedereen gelijk en iedereen heeft recht op gelijke kansen.

Het LOP brengt de lokale situatie op vlak van gelijke onderwijskansen in beeld, het stimuleert het gelijke kansenbeleid op het vlak van onderwijs en geeft adviezen aan verschillende overheden. Het LOP neemt zelf initiatieven om de gelijke onderwijskansen van alle kinderen in de regio te ondersteunen.

Het LOP heeft ook een bemiddelende rol. Elke ouder heeft het recht zijn/haar kind in te schrijven in de school van zijn/haar keuze, op voorwaarde dat men akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement. Een school kan echter in bepaalde gevallen leerlingen weigeren. Naargelang de reden van de weigering bemiddelt het LOP automatisch of op uitdrukkelijke vraag van de ouders.

Website: www.lop.be

Voorzitter LOP Sint-Niklaas:
Magda Vercauteren
tel. 0475 31 52 93,
magdavercauteren@skynet.be

Deskundige:
Jean-Paul De Beleyr, Sportstraat 6, 9250 Waasmunster
tel. 0499 94 29 57,
jeanpaul.debeleyr@ond.vlaanderen.be

Contact

Abingdonstraat 99
9100
Sint-Niklaas
03 778 36 49 (loket onderwijs)

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter