Subsidies i.k.v. Brede School

Brede school is de georganiseerde samenwerking tussen allen die bij het opgroeien en opvoeden van kinderen betrokken zijn: onderwijs, sport, cultuur en welzijn.

Het subsidiereglement Brede School biedt de Sint-Niklase scholen de mogelijkheid om een toelage aan te vragen voor de organisatie van creatieve en sportieve activiteiten buiten de reguliere schooluren.

Nieuw is dat Sint-Niklase ouderverenigingen via de Brede Schoolsubsidie een basis- of een projecttoelage kunnen aanvragen. Een basistoelage bedraagt minimum 100€. Het maximum is afhankelijk van het aantal aanvragen en van het beschikbare budget. Ouderverenigingen kunnen deze één maal na afloop van het schooljaar aanvragen.
Een projecttoelage bedraagt maximum 750€. Ouderverenigingen kunnen deze één maal per jaar aanvragen, voor 15 oktober.
Alle info rond de voorwaarden van een aanvraag vindt u in het reglement en de aanvraagformulieren.

Contact

Abingdonstraat 99
9100
Sint-Niklaas
03 778 36 49 (loket onderwijs)

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter