Taalcoach

Huppel Leest zoekt pilootschool!

Huppel Leest is een samenwerking tussen Stad & OCMW Sint-Niklaas (cluster Welzijn, Huis van het Kind, Bibliotheek) en KlinkKlank vzw.  Sinds januari 2015 zijn we met dit voorleesproject gestart op de werkvloer van de betrokken partijen. Graag wensen we dit verder open te trekken naar een breder werkveld om ons doelpubliek nog beter te bereiken en te vergroten. Via het interactief voorlezen willen we een brug slaan tussen gezinnen en de school om hen zo de mogelijkheid te geven hun wereld te vergroten. We streven naar taalstimulering bij anderstaligen en kansarme gezinnen. "Elke handeling die ouders of opvoeders met kinderen verrichten, kan bij wijze van spreken met taal “ondertiteld” worden. Een bijzondere en bijzonder intense manier van taalactivering bij peuters is het voorlezen. De liefde voor lezen wordt bij het voorlezen geboren. De taalstimulering is het sterkst als dat voorlezen interactief gebeurt: als kinderen kunnen reageren, vragen stellen of beantwoorden, zinnen aanvullen, ruimte krijgen om plaatjes zelf te benoemen…" (Uit Talennota 2011 van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits).

Denkt u dat uw school geschikt is om samen met ons dit interactief voorleesproject op te starten, schrijf dan online in en motiveer waarom Huppel Leest naar uw school moet komen. Inschrijven kan t.e.m. donderdag 12 oktober 2017 tot 17 uur via Huppel Leest zoekt pilootschool.


 

Verschillende scholen in Sint-Niklaas vragen ondersteuning op vlak van taalontwikkeling en taalstimulering in het onderwijs. De stad besloot om op deze vragen in te spelen via het aanwerven van een taalcoach. Sinds 1 maart 2017 is de taalcoach aan de slag. Als stad willen we graag preventief middelen inzetten om de ongekwalificeerde uitstroom omwille van taal tegen te gaan en gelijke onderwijskansen te bieden aan alle leerlingen. We willen ook waar nodig extra ondersteuning bieden op vlak van anderstalige nieuwkomers. Vanaf september 2017 kunnen directies en leerkrachten beroep doen op de taalcoach om hen te ondersteunen bij het begeleiden van kinderen die het Nederlands niet goed beheersen. U kan telefonisch of via e-mail contact opnemen met Femke Van Stappen, 03 778 60 92 of 0477 99 72 57, taalcoach@sint-niklaas.be.

Was je aanwezig op de lancering "Taalcoach Sint-Niklaas"? Feedback is altijd welkom!

 

VISIE

Als stad investeren we in een warm en sociaal Sint-Niklaas. Kinderen die je gelukkig laat opgroeien, zorgen voor een sterkere en meer open maatschappij. We willen aandacht besteden aan het welbevinden van alle kinderen, ook voor kinderen die taalzwak zijn, in kansarmoede geboren worden en/of door de mondiale migratiestromen in Sint-Niklaas terecht zijn gekomen. Zij maken in het leven een moeilijke start en de stad wil dat zij zich ten volle kunnen ontplooien, eerst in de voorschoolse initiatieven, daarna in het onderwijs en later op de arbeidsmarkt. Bij het bepalen van onze stedelijke visie over taalbeleid baseren we ons ook op de Talennota(2011) van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits waarbij een goede en rijke Nederlandse taal als middel tot participatie en integratie centraal staat. We ijveren dus voor een taalbeleid dat uitsluiting tegengaat en ontmoeting stimuleert. Dit willen we op een creatieve manier en in samenwerking met partners die actief zijn binnen het onderwijslandschap, maar ook jeugd, sport, cultuur… bereiken. Door deze verschillende leefwerelden te betrekken, creëren we zoveel mogelijk kansen om taalachterstand sneller weg te werken. Bovendien zijn er dan meer gelegenheden waar kinderen op een speelse manier hun taalachterstand kunnen wegwerken. We geloven dat inzetten op taalachterstand niet enkel in een schoolse context moet bijgewerkt worden. Wanneer we kinderen in hun vrije tijd op een onbevangen manier in contact laten komen met het Nederlands worden er ook duurzame resultaten geboekt. De algemene ontwikkeling van het kind op vlak van sociale vaardigheden, welbevinden en zelfvertrouwen worden hier trouwens ook door versterkt.

In Sint-Niklaas is al een grote expertise op vlak van omgaan met anderstaligen. De stad zet sterk in op diversiteit en het besteden van aandacht aan anderstaligen. In onze actiepunten, opgenomen in het Witboek van stad Sint-Niklaas, nemen we een beschermende rol aan ten aanzien van het versterken van kinderen in hun schoolloopbaan door in te zetten op hun welbevinden en zo de schoolse vertraging door taal te minimaliseren. Het behalen van een goede basis Nederlands voor alle kinderen blijft het einddoel. We willen dat kinderen in de toekomst op dit vlak geen kansen ontnomen worden.

“To reject a child’s language is to reject the child.”1 We moeten ons bewust worden van elkaar en de taal die we spreken. “Meertaligheid is voor steeds meer kinderen en jongeren een vanzelfsprekendheid, in hun gezin, in de stad waar ze wonen, in hun contacten met leeftijdsgenoten, in hun mobiliteit, fysiek en via sociale media. Er is, met andere woorden, in onze omgeving, in onze scholen, in onze klassen, een meertalige werkelijkheid.”2  We willen ernaar streven dat elk kind zich goed voelt en zich ontwikkelt tot een evenwichtig, harmonieus persoon om het effectief leren te bevorderen. Een positieve houding ten opzichte van de thuistaal en talige diversiteit doet wonderen voor het welbevinden van de leerlingen, maar vereist veel van leerkrachten en van de school. Zoiets vraagt tijd, ondersteuning en professionalisering. Met het uitwerken van onze visie op taal en het lanceren van een concreet project “Taalcoach Sint-Niklaas” willen we hier in de toekomst sterk aan bijdragen.

1

Bron: Cummins J. (2001). Bilingual children’s mother tongue: ‘Why is it important for education? p.19-20 http://www.lavplu.eu/central/bibliografie/cummins_eng.pdf

2

Smet, P. (2011) Conceptnota Samen taalgrenzen verleggen.
Foto's: 
Nieuws Teasers: 

Contact

Abingdonstraat 99
9100
Sint-Niklaas
03 778 36 49 (loket onderwijs)

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter