Nationaliteit

Er kan op verschillende manieren een Belgische nationaliteit verkregen worden.

 

Toekenning

Onder bepaalde voorwaarden kunnen minderjarige kinderen automatisch Belg worden. Er wordt in dit geval geen handeling gesteld. In bepaalde gevallen kan er ook een verklaring worden afgelegd door één van of beide ouders of adoptanten.

 

Toepassing: artikel 8,9, 10, 11 en 12 Wetboek Belgische Nationaliteit

 

Verkrijging

Meerderjarige personen kunnen een aanvraag Belgische nationaliteit doen. Dit is een vrijwillige  handeling en verloopt dus niet automatisch.

 

In de meeste gevallen legt de aanvrager een verklaring af bij de dienst burgerlijke stand van zijn/haar woonplaats. Het dossier wordt dan doorgestuurd naar de Procureur des Konings voor advies. De wachttijd na ontvangst door de procureur van het dossier bedraagt 4 maanden.

 

In uitzonderlijke gevallen kan er een procedure naturalisatie aangevraagd worden. De aanvraag voor naturalisatie verloopt via de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Brussel.

 

Voor alle voorwaarden en verdere informatie kunt u terecht bij de dienst burgerlijke stand van Sint-Niklaas.

 

Contact:

Team Burgerzaken

Grote Markt 1

9100 Sint-Niklaas

Tel: 03/778.33.20

E-mail: burgerzaken@sint-niklaas.be

Contact

Grote Markt 1
9100
Sint-Niklaas
03 778 33 00

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter