Interessante websites

 - http://www.newintown.be

Deze website van het ‘centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding’ richt zich naar alle nieuwkomers (NL, F).

 - http://www.kruispuntmi.be/

Website van het Kruispunt migratie-integratie (vroeger Vlaams Minderhedencentrum) met zeer uitgebreide informatie over de verschillende verblijfstatuten, Belgische nationaliteit, inburgering...

 - http://www.diplomatie.belgium.be/nl/

Website van de FOD Buitenlandse Zaken met informatie over onder meer legalisatie, visa en contactgegevens van de diverse ambassades en consulaten (NL,F,D, E).

 - https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/index.html 

Website van de FOD Binnenlandse Zaken (dienst vreemdelingenzaken). U vindt er een gids van de procedures, tal van brochures en documenten (bvb. tenlasteneming 3bis). Men kan ook de huidige stand van een visumdossier nagaan (NL,F,E).

 - http://www.werk.be/online-diensten/werknemers-buitenlandse-nationaliteit/

Website van de Vlaamse overheid in verband met tewerkstelling (NL).

- http://www.cgvs.be/nl/

Website van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen.

- http://www.cbar-bchv.be/nl-nl/home.aspx

Website van het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen.

Contact

Grote Markt 1
9100
Sint-Niklaas
03 778 33 00

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter