Kort verblijf (max. 3 maanden per semester)

EU-burgers (+ onderdanen van IJsland, Noorwegen en Liechtenstein):

EU-burgers die voor een korte periode in België aanwezig zijn en niet in een hotel verblijven, moeten binnen de tien dagen na aankomst een ‘attest van aanmelding’ aanvragen bij de dienst vreemdelingen. Dit document wordt kosteloos verstrekt.

Andere vreemdelingen (niet-EU):

Andere vreemdelingen die voor een korte periode in België vertoeven en niet in een hotel verblijven, moeten zich binnen de drie dagen na aankomst met een recente pasfoto aanmelden bij de dienst vreemdelingen om een ‘aankomstverklaring’ te bekomen. Dit document vermeldt de uiterste datum tot wanneer u bent toegelaten tot het grondgebied (afhankelijk van uw visum, binnenkomststempel,…) en wordt kosteloos vertrekt.

 

 

Contact

Grote Markt 1
9100
Sint-Niklaas
03 778 33 11

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter