Lang verblijf (langer dan 3 maanden)

Asielzoekers

Vreemdelingen die een asielaanvraag hebben ingediend en gedomicilieerd zijn in de stad, kunnen bij de dienst vreemdelingen kosteloos een ‘attest van immatriculatie’ (zgn. oranje kaart) verkrijgen. Dit attest heeft een maximum geldigheidsduur van drie maanden en wordt verlengd zolang de asielaanvraag in behandeling is.

Opmerking

Sedert 12-01-2010 kunnen asielzoekers die binnen de 6 maanden na hun asielaanvraag nog geen beslissing hebben ontvangen van het CGVS een arbeidskaart C aanvragen bij de gemeente. Met deze arbeidskaart kunnen zij bij elke werkgever tewerkgesteld worden; uiteraard slechts in combinatie met een geldig attest van immatriculatie (oranje kaart).

EU-burgers

Ook onderdanen van IJsland, Noorwegen en Liechtenstein

 

EU-burgers kunnen op diverse wijzen een verblijfsstatuut verkrijgen:

-          werknemer of werkzoekende (*)

-          zelfstandige

-          beschikker van voldoende bestaansmiddelen (gepensioneerde, rentenier,…)

-          student

-          echtgeno(o)t(e) of partner 

-          (groot)ouder (u dient ten laste te zijn van uw afstammeling)

-          (klein)kind (vanaf 21 jaar dient u ten laste te zijn van uw (groot)ouder)

(*) Geldt niet voor onderdanen van Kroatië. Hiervoor gelden er overgangsmaatregelen.

Voor meer specifieke informatie kan u contact opnemen met de dienst vreemdelingen (zie ‘praktische info’)

Werknemers en zelfstandigen (niet-EU):

Werknemers

Vreemdelingen die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de EU moeten in principe, voorafgaand aan hun inschrijving bij de gemeente, een arbeidskaart B aanvragen.

Deze arbeidskaart dient door de werkgever aangevraagd worden bij de migratiediensten van het Vlaamse Gewest.

Meer informatie hierover vindt u op volgende website: http://www.werk.be/online-diensten/werknemers-buitenlandse-nationaliteit/

Zelfstandigen

Vreemdelingen die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de EU moeten in principe, voorafgaand aan hun inschrijving bij de gemeente, een beroepskaart aanvragen.

Meer informatie hierover vindt u op volgende website of bij een erkend ondernemersloket.

http://statbel.fgov.be/nl/ondernemingen/Marktreglementering/Economische_vergunningen/beroepskaart_vreemdelingen/index.jsp

Voor meer specifieke informatie kan u terecht bij een erkend ondernemersloket naar uw keuze:

  • ACERTA, Industriepark-Noord 27, tel 078 05 10 61
  • ARENBERG, Industriepark Noord 28B, tel 03 760 01 80, fax 03 778 17 35
  • BIZ , Kleine Laan 28, tel 03 776 34 64, fax 03 777 74 34
  • FORMALIS, Kleine Laan 29, tel 03 760 11 05, fax 03 760 15 85
  • HDP, Plezantstraat 161, tel 03 777 62 71, fax 03 766 01 18
  • SECUREX, Mercatorstraat 48 b, tel 03 778 78 00, fax 03 778 78 10
  • ZENITO, Hendrik Heymanplein 1 B, tel. 03 760 14 30, fax 03 760 14 31

Gezinshereniging

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘gezinshereniging met een EU-burger’, 'gezinshereniging met een Belg' en ‘gezinshereniging met een niet-EU burger’.

Hieronder volgt een overzicht van de mogelijkheden.

Voor meer specifieke informatie kan u terecht bij de rubriek ‘interessante websites’ of kan u contact opnemen met de dienst vreemdelingen (zie ‘praktische info’).

Gezinshereniging met EU-burger

mogelijk voor:

- echtgeno(o)t(e)/partner

- (groot)ouder (u dient ten laste te zijn van uw afstammeling)

- (klein)kinderen (vanaf 21 jaar dient u ten laste te zijn van uw (groot)ouder)

Gezinshereniging met Belg

mogelijk voor:

- echtgeno(o)t(e)/partner

- (klein)kinderen (vanaf 21 jaar dient u ten laste te zijn van uw (groot)ouder)

Gezinshereniging met niet-EU-burger

mogelijk voor:

- echtgen(o)t(e)/partner

- minderjarige kinderen

- meerderjarig kind met een handicap

Niet-EU studenten

Niet-EU studenten kunnen onder bepaalde voorwaarden een tijdelijke verblijfsvergunning verkrijgen bij de dienst vreemdelingen.

Voor meer specifieke informatie kan u terecht bij de rubriek ‘interessante websites’ of kan u contact opnemen met de dienst vreemdelingen (zie ‘praktische info’).

 

Contact

Grote Markt 1
9100
Sint-Niklaas
03 778 33 11

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter